Pavel Hojda
KSČM

Pavel Hojda

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

0
0
0
Sněmovní volby 2021 1 výrok
Zdravotnictví 1 výrok
Pravda 0 výroků
Nepravda 1 výrok
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků
Rok 2021 1 výrok

Pavel Hojda

Tam (v Německu, pozn. Demagog.cz) mají pracovníci po dvou letech prostě nárok na to, aby dostali bezplatnou péči právě v lázeňských centrech.
Předvolební debata České televize, 13. září 2021
Zdravotnictví
Sněmovní volby 2021
Nepravda
Německý zákoník upravující zdravotní pojištění ani weby německých pojišťoven se o nároku na lázeňský pobyt po každých dvou letech zaměstnání nezmiňují. Vždy, když pojišťovna proplácí pobyt v lázních, je to na doporučení lékaře, nikoliv plošně každému pracovníkovi po dvou letech.

Při ověřování jsme procházeli weby německých pojišťoven i německou legislativu. Nepodařilo se nám však najít informace, které by daný výrok potvrzovaly. Informace o nároku na lázně pro zaměstnance se nenachází v německém zákoníku upravujícím zdravotní pojištění, webech věnujícím se zdravotnímu pojištění v Německu ani na stránkách jednotlivých pojišťoven.

Kontaktovali jsme proto Pavla Hojdu s žádostí o zaslání zdroje, z nějž vychází. Ve své odpovědi nicméně Pavel Hojda pouze uvedl, že „je to osobní zkušenost a informace od pracovníků z Bavorského Německa. Informace je stará cca 3 roky.“

Německé pojišťovny pobyty v lázních proplácí, musí to ale být vždy na doporučení lékaře, ne plošně každému pracovníkovi po dvou letech. Většinou také poskytují příspěvky na tzv. cesty za zdravím, které kombinují relaxační pobyt s aktivním preventivním programem. Výše dotace přitom obvykle nepřesahuje 200 eur za rok.

Všechny dostupné zdroje hovoří jen o pobytech v lázních podmíněných doporučením lékaře a žádný z nich, včetně německého zákoníku, s nárokem na lázeňský pobyt po dvou letech zaměstnání nepočítá. Výrok Pavla Hojdy proto hodnotíme jako nepravdivý.

Doplňme, že zmínku o možnosti každé dva roky získat příspěvek na pobyt ve wellness hotelu se nám podařilo dohledat pouze v případě některých rakouských pojišťoven. Zdůrazněme však, že se jednalo o komerční plány pojištění a příspěvek se týkal jen části nákladů (.pdf).