Pavel Hojda
KSČM

Pavel Hojda

Tam (v Německu, pozn. Demagog.cz) mají pracovníci po dvou letech prostě nárok na to, aby dostali bezplatnou péči právě v lázeňských centrech.
Předvolební debata České televize, 13. září 2021
Zdravotnictví,
Sněmovní volby 2021,

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Německý zákoník upravující zdravotní pojištění ani weby německých pojišťoven se o nároku na lázeňský pobyt po každých dvou letech zaměstnání nezmiňují. Vždy, když pojišťovna proplácí pobyt v lázních, je to na doporučení lékaře, nikoliv plošně každému pracovníkovi po dvou letech.

Plné odůvodnění

Při ověřování jsme procházeli weby německých pojišťoven i německou legislativu. Nepodařilo se nám však najít informace, které by daný výrok potvrzovaly. Informace o nároku na lázně pro zaměstnance se nenachází v německém zákoníku upravujícím zdravotní pojištění, webech věnujícím se zdravotnímu pojištění v Německu ani na stránkách jednotlivých pojišťoven.

Kontaktovali jsme proto Pavla Hojdu s žádostí o zaslání zdroje, z nějž vychází. Ve své odpovědi nicméně Pavel Hojda pouze uvedl, že „je to osobní zkušenost a informace od pracovníků z Bavorského Německa. Informace je stará cca 3 roky.“

Německé pojišťovny pobyty v lázních proplácí, musí to ale být vždy na doporučení lékaře, ne plošně každému pracovníkovi po dvou letech. Většinou také poskytují příspěvky na tzv. cesty za zdravím, které kombinují relaxační pobyt s aktivním preventivním programem. Výše dotace přitom obvykle nepřesahuje 200 eur za rok.

Všechny dostupné zdroje hovoří jen o pobytech v lázních podmíněných doporučením lékaře a žádný z nich, včetně německého zákoníku, s nárokem na lázeňský pobyt po dvou letech zaměstnání nepočítá. Výrok Pavla Hojdy proto hodnotíme jako nepravdivý.

Doplňme, že zmínku o možnosti každé dva roky získat příspěvek na pobyt ve wellness hotelu se nám podařilo dohledat pouze v případě některých rakouských pojišťoven. Zdůrazněme však, že se jednalo o komerční plány pojištění a příspěvek se týkal jen části nákladů (.pdf).

Výrok jsme zmínili

Předvolební debata z Karlovarského kraje

Předvolební debata České televize, 13. září 2021

Lázeňství, cestovní ruch a dálnice D6. Taková byla témata první ze série krajských předvolebních debat na ČT. V naší nejnovější analýze se tak můžete dozvědět, která z lázeňských měst v Karlovarském kraji se dostala na seznam U...