Petr Vaněk
SZP

Petr Vaněk

Společně za Plzeň (SZP)

0
0
Bez tématu 3 výroky
Pravda 2 výroky
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 1 výrok
Rok 2014 3 výroky

Petr Vaněk

Kandidujete za uskupení několika stran. Kdo na jejich spojení do volební koalice přišel?

Zástupci Plzeňské aliance, hnutí Změna, České pirátské strany a Strany zelených. Až když vznikl tento koncept, byl jsem osloven zástupci stran, jestli bych měl zájem se postavit do čela kandidátky.
Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014
Pravda

Petr Vaněk je lídrem kandidátky politického uskupení nesoucího název Společně za Plzeň, což je koalice Plzeňské aliance, České pirátské strany, politického hnutí Změna, Starostů a nezávislých a Strany zelených. Zúčastněné strany oficiálně ohlásily vznik tohoto uskupení v pondělí 16. června 2014, a to v souvislosti s chystanými komunálními volbami na podzim téhož roku.

Pravidost výroku nám potvrdily 2 subjekty této volební koalice - konkrétně Plzeňská aliance (viz. níže) a také Česká pirátská strana. Nezkrácenou odpověď předsedy Plzeňské aliance přikládáme:

"Dobrý den,
koalice vznikala nekolik mesíců rozhovory mezi představiteli jednotlivých stran. Koaliční smlouvu podepsala nejprve Plzeňská aliance, Piráti, hnutí Zmena a Strana zelených. Společne jsme oslovili Petra Vaňka.Koalici jsme oficiálne představili v červnu na tiskové konferenci. Teprve poté přistoupil je te STAN.
S pozdravem
Pavel Denk
předseda Plzeňské aliance"

Petr Vaněk

Myslím si, že by měla být použita modernější technologie spalování (v rámci budované spalovny v Chotíkově – pozn. Demagog.cz). Ta, která byla zvolena, je nejstarší z dnes používaných technologií.
Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014
Neověřitelné

Výrok hodnotíme jako neověřitelný kvůli nedostatku veřejně dostupných dat a srovnání.

"Je to skutečně špičková technologie. Spalovna bude mít nejlepší emisní parametry v Evropě,"prohlásil při pokládání základního kamene spalovny v Chotíkově v září 2013 šéf ČKD group, dodavatel technologie do spalovny, Jan Musil. Zároveň upozornil na kladné reference subdodavatelů, německého výrobce spalovacích kotlů Martin či rakouský Zauner, zaměřený na čistění spalinových plynů.

Občanské sdružení Plzeňané proti spalovně Chotíkov však tvrdí, že použité technologie jsou staré dvacet let a využití energie tak nebude efektivní. Odvolávají se přitom ale na "neoficiální informace". Kontaktovali jsme občanské sdružení Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov a sdružení Arnika s žádostí o vyjádření, zatím jsme však nedostali odpověď.

Společnost Plzeňská teplárenská na e-mailový dotaz ohledně použité technologie odpovídá: "Jde o moderní technologii používanou v západní Evropě, Švýcarsku, Rakousku apod." Sám předseda představenstva Tomáš Drápela pak dodává: "Nebudeme se zásadně vyjadřovat k politickým prohlášením politiků před volbami. A pokud to jsou takové hlouposti, tak už vůbec ne".

V současnosti nejmodernější spalovna v České Republice je ta brněnská, jež prošla v roce 2011 výraznou modernizací. Dostupné technologické parametry spalovny Chotíkov však neumožňují srovnání.

Petr Vaněk

...spalovna má likvidovat odpad z celého kraje a tím pádem zatěžovat silnice nejen v Plzni, ale v širším regionu.
Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014
Pravda

Spalovna Chotíkov s plánovanou kapacitou 95 tisíc tun odpadu ročně je součástí Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady, platného pro celý Plzeňský kraj. Provozovatelem a investorem je Plzeňská teplárenská, akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je statutární město Plzeň.

Podle studie EIA, která posuzuje vliv stavby na životní prostředí, skutečně dojde k nárůstu o několik stovek aut denně (str. 51, tabulka 12). Nárůst bude o trochu menší, pokud se podaří vybudovat obchvat města (str. 52, tabulka 15).

Na základě výše uvedených informací hodnotíme výrok jako pravdivý.