Petr Vaněk
SZP

Petr Vaněk

...spalovna má likvidovat odpad z celého kraje a tím pádem zatěžovat silnice nejen v Plzni, ale v širším regionu.
Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Spalovna Chotíkov s plánovanou kapacitou 95 tisíc tun odpadu ročně je součástí Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady, platného pro celý Plzeňský kraj. Provozovatelem a investorem je Plzeňská teplárenská, akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je statutární město Plzeň.

Podle studie EIA, která posuzuje vliv stavby na životní prostředí, skutečně dojde k nárůstu o několik stovek aut denně (str. 51, tabulka 12). Nárůst bude o trochu menší, pokud se podaří vybudovat obchvat města (str. 52, tabulka 15).

Na základě výše uvedených informací hodnotíme výrok jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2014 - Plzeň

Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014

V rámci komunálních voleb pokračuje Demagog.cz v pokrývání prohlášení jednotlivých kandidátů. Tentokrát jsme zavítali do Plzně, kde ve 2 částech ověříme všechna předvolební interview z Mladé fronty Dnes s jednotlivými lídry kan...