Táňa Fischerová

Táňa Fischerová

Bez tématu 24 výroků
Pravda 18 výroků
Nepravda 1 výrok
Zavádějící 2 výroky
Neověřitelné 3 výroky
Rok 2013 5 výroků
Rok 2012 19 výroků

Táňa Fischerová

Tam začal ten problém, kterému jsme se věnovala například s doplňovací budovou ND. Tato budova byla odňata, protože v tom zákoně bylo, že to patří Voršilkám a byla tam chyba. Ten pozemek jim totiž nikdy nepatřil. A tak Národní divadlo přišlo o budovu.
Interview ČT24, 30. listopadu 2012
Neověřitelné

Příloha výčtového zákona (viz. výrok 9) konkrétně uvádí ve výčtu, který se vztahuje k Řádu svaté Voršily Římské unie: “čp.1435 budova se stavební plochou 944/2
•pozemky č.k. 944/1 stavební plocha, 944/3 ostatní plocha, 944/4
•stavební plocha
•Vlastník: Čs. stát - Národní divadlo
•Uživatel: jako vlastník
•Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 341 pro obec Praha a k.ú. Nové Město”
Výčtový zákon (jeho příloha) tedy skutečně zmíněnou nemovitost přisoudil konkrétnímu řádu, nicméně není již zcela jasné, zda zákon obsahoval chyby, respektive jestli řádu budova nikdy nepatřila a Národní divadlo o ni přijít nemělo. Vzhledem k absenci jasného a spolehlivého zdroje (o této problematice na půdě Sněmovny hovořili jednotliví poslanci) je výrok jako celek hodnocen jako neověřitelný.

Táňa Fischerová

Stejně tak se v této době hodně rozhazovalo ze státního rozpočtu – pastelkovné, porodné, za cenu vysokého zadlužení – navíc v době ekonomického růstu.
Interview ČT24, 30. listopadu 2012
Pravda

V roce 2006 byl meziroční nárůst Hrubého domácího produktu 7 %, jedná se tedy jednoznačně o ukazatel ekonomického růstu, zároveň však byl v meziročním srovnání navýšen státní dluh o více než 100 mld. Kč. V březnu téhož roku prošlo tehdejší sněmovnou zvýšení porodného i přijetí tzv. pastelkovného, státního příspěvku na školní pomůcky. V případě porodného byly náklady na rok 2006 podle serveru Penize.cz vyšší než 1,5 mld. Kč a v případě pastelkovného šlo o částku 78 mil. Kč.

Táňa Fischerová

Václav Havel, který to v konci svého období konzultoval s ministrem spravedlnosti nebo jiným odborníkem. (otázku milostí)
Interview ČT24, 30. listopadu 2012
Pravda

Jak se můžeme dočíst ve vyjádření bývalého prezidenta Havla na webu Kanceláře prezidenta republiky, Havel uvádí, že k udělování milosti vždy zná i stanovisko Ministerstva spravedlnosti.

Článek 62 Ústavy ČR, písmeno g, uvádí: “ odpouští (prezident) a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení ”, není tak vázán kontrasignací či doporučeními.

Táňa Fischerová

Prezident není odpovědný ze své funkce, ale vláda ano.
Interview ČT24, 30. listopadu 2012
Pravda

Ústava ČR článek 54 bod 3 doslova uvádí, že “ prezident není z výkonu své funkce odpovědn ý”. Článek 68 bod 1 pak uvádí, že “ vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně ”.