Miroslav Kalousek
TOP 09

Miroslav Kalousek

Šel jsem, šel jsem postupnými kroky, a opravdu se to podařilo, reverse charge jsem prosadil u všech komodit, kde to evropská směrnice umožňuje.
Otázky Václava Moravce, 29. června 2014

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Princip reverse charge neboli režim přenesení daňové povinnosti je účinný nástroj pro boj proti únikům DPH. Ve zkratce to znamená, že povinnost vyměřit a odvést daň má kupující (oproti prodávajícímu v běžném režimu). V České republice se v současnosti reverse charge uplatňuje při

  • dodání zlata plátci (s výjimkou dodání zlata České národní bance)
  • dodání šrotu a odpadu – uvedeno v příloze č. 5 k zákonu o DPH plátci
  • převodu emise povolenek na emise skleníkových plynů plátci
  • poskytnutí stavebních a montážních prací plátci

Tento seznam musí být v souladu se směrnicí 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, kde jsou v článcích 198 a 199 (strana 39) vymezeny služby a zboží, na které se smí reverse charge uplatnit. Z této směrnice vyplývá, že Česká republika neuplatňuje reverse charge na všechny komodity, kde to směrnice umožňuje. Neuplatňuje ho například při "dodání zboží poskytovaného jako záruka jednou osobou povinnou k dani jiné takové osobě při realizaci této záruky".

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Souboj titánů

Otázky Václava Moravce, 29. června 2014

V nedělních Otázkách se utkaly dvě "těžké váhy" co se spravování státní kasy týče: současný ministr financí Andrej Babiš a exministr Miroslav Kalousek. Na přetřes přišla široká škála témat od rozpočtů současných i minulých vlád...