Demagog.cz

Andrej Babiš
Andrej Babiš (ANO)
Tady odchází z naší země 200-250 dividend, miliard dividend ročně.
Otázky Václava Moravce, 29. června 2014

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý s odkazem na zdroje ČNB týkající se platební bilance.

Po přepočtu čtvrtletních časových řad výnosů a nákladů z dividend v posledních letech byl trend odlivu dividend z ČR skutečně v rozmezí, které uvádí ministr financí Babiš.