Ondřej Ženíšek
TOP 09

Ondřej Ženíšek

Díky našemu tlaku se také před zadáním zakázek začalo oslovovat víc firem. U zakázek nad 500 tisíc se už automaticky oslovují ne tři, ale minimálně osm firem.
Předvolební rozhovory Mladé fronty , 2. října 2014

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Zastupitelstvo města Plzně na svém zasedání dne 8. 11. 2012 schválilo na návrh Výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek (VZVZ) novelu zásad pro zadávání veřejných zakázek. Mimo jiné je v ní uvedeno, že (při postupu dle bodu 5.4 odst. 2 písm. b): " zašle zadavatel písemnou výzvu k podání nabídky všem uchazečům, kteří svojí registrací na profilu zadavatele dle bodu 5.8 odst. 3 projevili zájem o realizaci veřejné zakázky a nejsou vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; zaregistruje-li se na profilu zadavatele více než 8 uchazečů, kteří nejsou vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, vyzve zadavatel k podání nabídky alespoň 8 uchazečů. Pokud se na profilu zaregistrují méně než 3 dodavatelé a nejedná se o specializovanou veřejnou zakázku dle bodu 5.4 odst. 2 písm. a), vyzve zadavatel k podání nabídky alespoň 3 dodavatele". Tato část zásad se nezměnila ani po poslední aktualizaci z 30. 1. 2014.

Pro schválení návrhu v roce 2012 hlasovali jednohlasně všichni zastupitelé města Plzně, včetně všech šesti zastupitelů zvolených za TOP 09. Stejně jako pro schválení návrhu dne 24. 10. 2012 hlasovali jednohlasně všichni přítomní členové VZVZ.

Výrok Ondřeje Ženíška je tedy pravdivý ohledně oslovování minimálně osmi zadavatelů k podání nabídky u zakázek nad 500 tisíc. Zda byla tato změna schválena díky tlaku TOP 09, zvláště když pro přijetí tohoto opatření hlasovali všichni zastupitelé bez ohledu na politickou stranu, však z veřejně dostupných zdrojů zjistit nelze.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2014 - Plzeň (2. část)

Předvolební rozhovory Mladé fronty , 2. října 2014

V druhé části ověřených výroků lídrů stran z Plzně vám přinášíme faktická prohlášení Václava Štekla (KSČM), Martina Baxy (ODS), Ondřeje Ženíška (TOP 09), Pavla Šrámka (ANO) a Martina Zrzaveckého (ČSSD). Všechny jejich faktické ...