Demagog.cz

Ondřej Ženíšek
Ondřej Ženíšek
Stáli jsme také za tím, že se začala důkladně monitorovat kvalita vody v Úhlavě, a vodárna tak má lepší přehled o tom, co k ní přitéká. Předvolební rozhovory Mladé fronty , 2. října 2014

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Řeka Úhlava je jediným zdrojem pitné vody pro Plzeň. Monitorováním průtoku vody se rychle zjistí znečištění a také jeho příčina. Dále pak dochází k monitorování přítoků, odkud mohou pocházet pesticidní látky a celý tok znečišťovat. Screening řeky Úhlavy probíhá od roku 2012, kdy se TOP 09 za monitorování vody v řece Úhlavě zasloužila.