Demagog.cz

Pavel Šrámek
Pavel Šrámek
Naše kandidátka na magistrát, Ivana Mádlová, analyzovala detailně finanční situaci města a zjistila, že za poslední čtyři roky se zvýšilo zadlužení města o 59 procent a rezervní fondy jsou téměř prázdné. Předvolební rozhovory Mladé fronty , 2. října 2014

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Rádio Impuls i Plzeňský deník zmiňují statistiku Czech Credit Bureau (CRIF), která uvádí nárůst zadluženosti města o 59 % – na 2,3 mld. Kč – za poslední čtyři roky. Podle čísel každý Plzeňan tak v průměru dlužil přes 13 700 korun, zatímco v roce 2010 to bylo asi 8 500 korun. Ovšem nelze tvrdit, že rezervní fondy jsou téměř prázdné. Z publikovaného rozpočtu pro rok 2014 města Plzně (.pdf, str. 57) vyplývá, že rezervy tvoří téměř 120 mil. Kč. Rovněž závěrečný účet města Plzně za rok 2013 uvádí dvoumiliardový zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města (.pdf, str. II, kap. 1.3.), jež byly následně převedeny do příslušných rezervních fondů městských obvodů.