Demagog.cz

Martin Zrzavecký
Martin Zrzavecký
MF DNES: Můžete připomenout, na co byly peníze z úvěru u Evropské investiční banky použity?

Zrzavecký: Hlavně na budování městské infrastruktury. Na vodohospodářské stavby, kanalizace. Malá část šla na divadlo, stadion nebo revitalizaci Štruncových sadů a podobné záležitosti. Předvolební rozhovory Mladé fronty , 2. října 2014

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Na základě níže uvedených skutečností hodnotíme výrok jako pravdivý. Město Plzeň již třikrát využilo úvěru od Evropské investiční banky (EIB), a to v letech 2005, 2009 a 2014. Jednalo se o úvěry na financování budování městské infrastruktury, vodohospodářských staveb a z části také na dílčí projekty Plzně 2015 (například revitalizace Štruncových sadů či stavba stadionu a divadla). To, že byly finance z úvěrů od EIB směřované do zmíněných projektů, bylo specifikováno už v samotných smlouvách o úvěru s EIB (.doc, str. 1). Jednotlivá financování těchto projektů lze pak dohledat v jednotlivých usneseních plzeňských zastupitelů, kde lze najít například usnesení týkající se financování revitalizace Štruncových sadů (.pdf, str. 1).