Karel Schwarzenberg
TOP 09

Karel Schwarzenberg

Václav MORAVEC: Ale pane předsedo, vy máte své europoslance, proč tedy nepředložíte, když tady vicepremiér Pavel Bělobrádek říká, že jsme vázáni evropskou směrnicí, znamenalo by to pro Českou republiku nějaké sankce ze strany Evropské komise nebo Evropské unie, proč nedáte nějaké dobrozdání tady vládní koalici...

Karel SCHWARZENBERG: Upozorňuji na to, že žádné sankce by nebyly. To není pravda.
Otázky Václava Moravce, 29. března 2015

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok Karla Schwarzenberga navazuje na tvrzení, že prodloužení daňového zvýhodnění biopaliv a navýšení objemu jejich výroby jakožto podpora první generace biopaliv je jediným řešením, jak splnit mezinárodní závazky vůči Evropské unii aniž by České republice byly uděleny sankce. Šlo by konkrétně o sankce za neplnění závazku vycházejícího ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Schwarzenberg toto popírá a má pravdu. Česká republika se zavázala do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na celkové hrubé spotřebě energie z 6.1% na 13% (viz příloha I. směrnice.) Za nesplnění kvót daných směrnicí přitom sankciována být může, ze samotné podstaty směrnice ovšem plyne, že stát si může volně vybrat způsob, jakým kýženého cíle dosáhne. Co se týče obnovitelných zdrojů, patří zde zdroje první, druhé a třetí generace. Ty je možno zajistit buďto svépomocí nebo z externích zdrojů. Ve směrnici jsou dále demonstrativně uvedeny dva druhy opatření, kterými lze zvýšit podíl biopaliv na spotřebě energie, a to podporou či spoluprací mezi státy (článek 3 směrnice). Existuje tedy větší množství cest, jak závazku dostát bez hrozby sankce a od vládní koalicí prosazované varianty se lze tedy odchýlit několika možnými způsoby, aniž by za to byla Česká republika postižena.

Uzavíráme tedy, že Schwarzenbergovo upozornění se zakládá na pravdě.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Bělobrádek vs. Schwarzenberg v OVM

Otázky Václava Moravce, 29. března 2015

Předsedové TOP 09 a KDU-ČSL se střetli v diskuzi v Otázkách Václava Moravce a řešili celou řadu témat. Diskuze se zprvu týkala aktuální situace okolo 2 osvobozených žen z pákistánského zajetí. Pak již následovala politická agen...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů