Karel Schwarzenberg
TOP 09

Karel Schwarzenberg

Tam je viníků (v Sýrii - pozn. Demagog.cz) více. Hlavně taky několik států v okolí, kteří s nadšením se vrhly do této občanské války, podporovaly různé skupiny penězmi, zbraněmi a vším možným, taky částečně vojáky a napáchaly opravdu ohromnou škodu. Tudíž já bych, Asad má svoji vinu, ale já bych taky z té viny nevynechal, ať jsou to Turci nebo Saúdové nebo Kataři nebo Íránci, i ty velmoce.
Otázky Václava Moravce, 18. října 2015

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Podpora velmocí a států povstaleckých skupin bývá obtížně doložitelná. Pro hodnocení tohoto výroku jsme použili data Uppsala Conflict Data Programme (UCDP), databázi, která se dlouhodobě zabývá sběrem dat k ozbrojeným konfliktům, mj. včetně podpory válčících stran.

Data * jsou k dispozici pouze za roky 2011 až 2013, i ta ale stačí k posouzení výroku o podpoře "různých skupin". Z dat je patrné, že syrští rebelové se těší podpoře zejména Saúdské Arábie a Kataru, které jim poskytují zbraně a finance. Důležitým partnerem je také Turecko, které má poskytovat vlastní území pro rebelské základny (oficiálně to Turecko popírá). Na straně rebelů intervenují také USA, které jim zpočátku konfliktu poskytovaly neletální podporu (např. zdravotnický materiál) a poté, co proti nim režim použil chemické zbraně, USA podporu rozšířily i o munici a zbraně.

Syrský režim byl podle dat UCDP od začátku podporován zejména Ruskem a Íránem. Tyto státy shodně podpořily Asadův režim dodávkami zbraní a munice, v případě Íránu byly navíc zaznamenány indicie, že na straně vlády přímo bojovaly íránské Revoluční gardy. Pro úplnost, syrskou vládu podpořila také Venezuela dodávkami paliva a pohonných hmot.

Výrok hodnotíme jako pravdivý, protože data UCDP se shoduj s tvrzeními Karla Schwarzenberga.

* K získání dat použijte následující postup:
1) Na záložce "Subset" vyberte z kategorie Name (conflict) položku Syria: government a dejte Proceed
2) Na záložce "Restrictions" vyberte z kategorie Year (conflict) rok 2011 a potvrďte tlačítkem Add to query, následně z rolovací nabídky vyberte znamínko >= a opět Proceed
3) Na záložce "Information" zatrhněte v kategorii Warring party položky Name (Warring Party), Secondary support a Comment on Secondary support. Potvrďte tlačítkem Add a dejte Proceed. Následně si můžete stáhnout dataset.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

OVM - Zaorálek vs. Schwarzenberg

Otázky Václava Moravce, 18. října 2015

Otázky Václava Moravce tentokrát nabídly diskuzní duel ministra zahraničí Zaorálka a jeho předchůdce Schwarzenberga. Není tak vůbec překvapivé, že oba pánové řešili aktuální otázky zahraniční politiky. Debata přinesla témata ru...