Demagog.cz

Zdeněk Škromach
Zdeněk Škromach
Takže ve sněmovně došlo k takovým úpravám, které dneska, můžeme mluvit o tom, jestli, jestli v případě, kdy je tady podezření, že nějaký by mohl zneužít zbraně, podobně jako tomu bylo třeba v Uherském Brodě a podobně, jestli mít nebo nemít možnost aktuálně zasáhnout (...) zbrojní průkazy zůstaly na 10 let. Partie, 23. května 2016 !
Výběr Demagog.cz

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý, protože Škromach korektně popisuje změny, které poslanci provedli při projednávání novely příslušného zákona.

Senátor Škromach mluví o novele zákona o střelných zbraních a střelivu, která prošla Poslaneckou sněmovnou.

Zákon zavádí v § 56 možnost policie ČR zadržet zbraň, " pokud existuje důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo k takové změně zdravotního stavu, která může v souvislosti s nakládáním se zbraní představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob. " Tato situace reaguje právě na tragickou událost, která se odehrála v Uherském Brodu.

Platnost zbrojních průkazů upravuje § 16 zákona, stanovuje ji na 10 let. Výše uvedená novela tento stav nemění.