Demagog.cz

Zdeněk Škromach
Zdeněk Škromach
Odhady, které jsou, obzvláště v oblasti ocelářství a podobně, tak tam můžou být dopady v řádu desítek tisíc, ale celosvětově, až možná milionu pracovních míst, o které by se mohlo hrát. Partie, 23. května 2016

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok je hodnocen jako pravdivý, neboť jen v EU jsou podle studií ohroženy až jednotky milionů pracovních míst. Globálně pak toto číslo bude nepochybně ještě vyšší.

Pokud vyjdeme ze studie Economic Policy Institute ze září 2015, tak ta odhaduje možnou ztrátu pracovních míst pouze v Evropské unii v souvislosti s udělením statutu tržní ekonomiky Číně na 1,7 - 3,5 milionu.

Pokud jde přímo o ocelářství, studie zmiňuje údaj 350 tisíc ohrožených pracovních míst.