Demagog.cz

Jiří Pospíšil
Jiří Pospíšil
Jeden fakt, jedno číslo, zvyšuje se a zlepšuje se zdravotní stav obyvatelstva a každý rok se prodlužuje rok dožití, naštěstí se prodlužuje rok dožití českých obyvatel. Partie, 23. května 2016

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Věk dožití (naděje dožití při narození) se v České republice podle dat ČSÚ (.xlsx) skutečně zvyšuje každý rok s výjimkou zakolísání v letech 2001-2003. Ženy narozené v roce 2014 měly naději na dožití 81,7 roku, muži pak 75,8 let.