Demagog.cz

Marian Jurečka
Marian Jurečka
Kdyby registr smluv zůstal platný pro Budvar, tak zabijeme Budvar... Otázky Václava Moravce, 5. března 2017

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Vliv registru smluv na Budvar je v tomto ohledu spíše spekulativní. Konkrétní dopady na podnik ve smyslu jeho zániku není možné korektně posoudit, jde spíše o hodnocení ministra zemědělství. Výrok tedy hodnotíme jako neověřitelný.