Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Marian Jurečka: Kdyby registr smluv zůstal platný pro Budvar, tak zabijeme Budvar... Otázky Václava Moravce, 5. března 2017

Odůvodnění

Vliv registru smluv na Budvar je v tomto ohledu spíše spekulativní. Konkrétní dopady na podnik ve smyslu jeho zániku není možné korektně posoudit, jde spíše o hodnocení ministra zemědělství. Výrok tedy hodnotíme jako neověřitelný.

Zmíněno