Demagog.cz

Alexandra Udženija
Alexandra Udženija
Dnes jestli je to v souladu s územním plánem měl posuzovat daný stavební úřad. Vy to odebíráte stavebnímu úřadu a dáváte to na úřad obce s rozšířenou působností a jenom ve Středočeském kraji tento fakt, oni si to spočítali, že to měníte, znamená 15 tisíc papírů a razítek navíc. Otázky Václava Moravce, 19. března 2017

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Novela stavebního zákona, která již prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně, by měla mimo jiné zavádět tzv. koordinované řízení, jež spojí územní a stavební řízení a bude vydávat jedno koordinované povolení jak pro jednotlivé stavby, tak i pro soubory staveb.

Pro obecné stavby bude příslušnou institucí obecný stavební úřad, pro vybrané speciální stavby (například stavby silničních komunikací) to bude silniční správní úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad či ministerstvo dopravy).

Některé stavby tedy budou nově posuzovány úřadem obce s rozšířenou působností.

Jaká bude administrativní zátěž této změny konkrétně ve Středočeském kraji, se z dostupných zdrojů nedá zjistit. O počtu 15 tisíc papírů a razítek v případě přesunutí posuzování staveb na úřady obcí s rozšířenou působností ale hovoří v komentáři místopředseda ODS Martin Kupka. Vyjádření však nedokládá žádnými konkrétnějšími vysvětleními a podobnou informaci přímo od Krajského úřadu Středočeského kraje se nám nepodařilo najít. Výrok tedy zůstává neověřitelný.