Krásnější strana politiky

Publikováno 19. března 2017

Otázky Václava Moravce byly tentokrát duelem dvou dam - ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a první místopředsedkyně ODS Alexandry Udženiji. Hlavními tématy byly novela stavebního zákona a debata o kompetencích ministerstev a jejich případném slučování. Došlo ale i na finance ministra Babiše. Kolik máme zatím evidovaných účtenek? To a jiné zajímavosti v dnešní analýze.

Otázky Václava Moravce (záznam)
Moderátor: Václav Moravec

Výroky

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „(o hlasování o nedůvěře) My s tímto nástrojem neplýtváme, v tomto volebním období jsme ho použili jen jednou.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Já jsem zažila to první hlasování o nedůvěře. Vládě zbývá sedm měsíců k dokončení mandátu.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Dokázali jsme spoustu věcí, od snížení nedočerpání... “

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „My jako opozice nemáme hlasy na to, aby se to povedlo (shodit vládu při hlasování o nedůvěře, pozn. Demagog.cz). Musel by se připojit někdo z koaličních partnerů.“

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „On sedí v té vládě (Jurečka, pozn. Demagog.cz), která schválila EET včetně třetí a čtvrté vlny.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „V tuto chvíli máme přes miliardu, pardon, půl miliardy účtenek evidovaných.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Pan Babiš vstoupil do politiky, hnutí ANO vzniklo v roce 2011, 2012, v roce 2013 byly volby, jsme součástí vládní koalice, ta podpora občanů je velmi silná.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Některá ta čísla byla trochu trošku jiná ode dne ke dni, pan Babiš se následně vyjádřil, že to byly chyby jeho účetní.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „To, co dal ke zhodnocení dvěma mezinárodním společnostem, samozřejmě tady se nejedná o audit, ale o prověření příjmů, což jsou závěry i těchto dvou společností. (...) Vzhledem k tomu, že já jsem pracovala v auditorské firmě Deloitte, je to na mě příliš obecné konstatování.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Já jsem exekutiva, já jsem podřízená všem poslancům v této České republice.“

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „Je opravdu tak poctivý (Babiš, pozn. Demagog.cz), když tady čteme titulky, že nezaplatil skoro 300 milionů daní?“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Podle slov pana ministra Babiše využil vše, co bylo v souladu se zákonem ČR. (…) Pan ministr Babiš postupoval podle zákona. “

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Víte, tady jsme opravdu všichni věděli (při volbách do PS, pozn. Demagog.cz), a v tom má pan ministr Babiš, znali jsme jeho majetek, on všechno zveřejnil, v tuto chvíli zveřejnil svoje příjmy od 90. let.“

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „Zatím není jasné, zda se (Andrej Babiš, pozn. Demagog.cz) svými transakcemi či machinacemi nevyhýbal placení daní.“

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „Jeho vyjádření jsou rozporuplná, on pokaždé uvádí jiné částky (Andrej Babiš a jeho vyjádření ohledně vlastních financí, pozn. Demagog.cz).“

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „(pokračování předchozího) Pak (Babiš, pozn. Demagog.cz) řekne, že účetní udělala chybu. To chápu, ale tady udělá účetní chybu v jednom řádku kontrolního hlášení, kdy vůbec nejde o to, že dluží na daních státu, a dostane 30 tisíc pokuty, a pan Babiš řekne jenom ‚sorry jako, moje účetní udělala chybu‘. “

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Šlechtová: Ministerstvo financí si uvědomilo, že je nutné řešit případy, kdy za drobné chyby jsou vysoké pokuty, a zavedlo výjimky na různé tyto pokutované podnikatele a podobně.

Udženija: To nejsou výjimky, oni můžou podat žádost, aby jim to bylo prominuto.

Šlechtová: Přesně tak.“

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „(návaznost na předchozí) A podání té žádosti stojí, tuším, 400 korun nebo 1000 korun, teď jsi nejsem jistá, takže mě nechytejte za slovo, ale v těchto intencích. Takže podnikatel musí zaplatit za to, že si podá žádost, aby mu byla prominuta nesmyslná pokuta, a otázka je, jestli mu prominuta bude.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Se Sdružením místních samospráv máme jako MMR intenzivní spolupráci, každý rok od nás dostávají dotaci v rámci tzv. nestátních neziskových organizací. Letos ji nedostali. “

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Nám chodí stovky žádostí, do IROPu jich máme tisíce, všichni musí splnit kritéria. Pokud mi tam někdo hodí salátovou verzi žádosti a kritériem je, aby ta žádost byla v nějaké uzavřené formě, tak to nepřijímáme. “

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Dotace (od MMR pro neziskové organizace - pozn. Demagog.cz) jsou nenárokové. “

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „Novela stavebního zákona má v tuto chvíli kolem 300 pozměňovacích návrhů. “

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „Probíhá schvalování novely stavebního zákona a zároveň už ministerstvo připravuje nový stavební zákon. “

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „V každém stupni se vám zase může kdokoliv odvolat, zůstává 44 a 46 dotčených orgánů. Neodstraňuje (novela stavebního zákona, pozn. Demagog.cz) zásahy a blokace jednotlivých sdružení.“

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „ Zůstává dvojstupňové řízení, které se v západní Evropě už nepoužívá, a ten rozsah pro dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení, co musí všichni splnit, je stejný a kolikrát duplicitní.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Stavební právo není jedno povolení, to je, jestli se vůbec bude stavět, územní plány, které každé město musí mít. Stavební zákon má dvě části - územní plánování, bez těch územních plánů měst a obcí se nic nepostaví a když je obec nemá, tak skončila. Nad obcí jsou zásady územního rozvoje krajů a nad tím politika územního rozvoje států, která je v gesci MMR. “

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „V oblasti územních plánů dáváme mnoho zjednodušení do toho zákona, například u velkých staveb, například u koridorů, které při obchvatu měst trvají a bude se muset změnit územní plán, ale podle naší novely se nebude muset změnit územní plán a bude to na výjimku právě ve stavebním zákoně a vkládáme koridory. Což zkrátí územní řízení zhruba o dva tři roky. “

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „Dnes jestli je to v souladu s územním plánem měl posuzovat daný stavební úřad. Vy to odebíráte stavebnímu úřadu a dáváte to na úřad obce s rozšířenou působností a jenom ve Středočeském kraji tento fakt, oni si to spočítali, že to měníte, znamená 15 tisíc papírů a razítek navíc. “

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Územní plánovaní samozřejmě řeší stavební úřady a vy možná narážíte na to, že veřejně prohlašuji, že by se některé měly zrušit a jít z jedniček na obce s rozšířenou působností. Ale toto nezavádí tato novela. (...) Vymyslela jste si nový stavební zákon, který mi nikdo nezadal. “

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Vodní díla je jedna věc z těch 2500 připomínek, které my jsme vypořádali napříč resorty, kraji a obcemi.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „ Pan premiér Sobotka na slova pana Jurečky v podstatě řekl, že tedy paní ministryně Šlechtová si má zjistit, jestli má v Poslanecké sněmovně podporu.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Protože když už člen vlády, který tady má pod sebou u té novely stavebního zákona 40 zákonů a těch pozměňováků, nejvíc pozměňováků jde do zákona ministra dopravy, ministra životního prostředí, ministra zemědělství a ministra průmyslu a obchodu a kde byli ty ministři, když já jsem měla druhé čtení? Já tam seděla sama.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „(na poznámku Moravce o expresním vyvlastnění) Tak s tímhle například ministerstvo pro místní rozvoj naprosto absolutně nesouhlasí. To je návrh koalice.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „ My tou novelou, tak jsme ji napsali, navrhujeme, aby když někdo žádá o stavební povolení a potřebuje ‚vyvlastňovací dekret', tak mohou získat stavební povolení a to vyvlastňování může ještě několik měsíců běžet, ale nesmí se kopnout do země. Protože když nevlastníte pozemek, tak nemůžete kopat do cizího. Co se navrhuje v těchto pozměňovacích (...) je, že se bude moci kopnout do té země, aniž ten pozemek byl vyvlastněn.“

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „Z 212 hodnocených zemí je Česká republika v délce povolovacího řízení 183. Šlechtová: Jsme 131. Udženija: Jsme za Čadem, Tádžikistánem, Zimbabwe.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Praha má své vlastní Pražské stavební předpisy…“

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „Šlechtová: Praha má své vlastní Pražské stavební předpisy, (…) které se přijímaly za primátorky za ANO Krnáčové a Stropnického.“

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „Ale ta (novela zákona o urychlení sítí, pozn. Demagog.cz) už měla být, slíbil to jak pan ministr Prachař, tak pan ministr Ťok, a teď najednou řekl na konci roku 2016, že se to vlastně nestihne.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „To jsou takové výkřiky, vždycky předvolební kampaň je, že chce někdo něco zrušit a MMR rušila každá vláda, každá předvolební kampaň. “

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Já jsem byla před dvěma lety první kdo řekl, (...) že je nutná změna kompetenčního zákona. A musím říct, že mne těší, že se toho chytá vedení všech politických stran.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „ V České republice (...) není možné, abychom měli 720 stavebních úřadů, 7 speciálních stavebních úřadů a každý stavebník šel na speciální stavební úřad a znovu šel a obcházel spoustu stavebních úřadů.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „My jsme navrhovali, abysme sebrali aktivity, které se týkají stavebnictví, u těch sedmi resortů na MMR. To jsem naprosto prohrála.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „(ukazuje na tabulku) Tady je spousta aktivit, které se dublují mezi resorty, MMR, zemědělství, životní prostředí. “

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „Jediným, kdo zrušil nějaké ministerstvo, tak byla právě ODS, která zrušila ministerstvo informatiky.“

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „Tahle vláda přijala 31 000 nových úředníků.“

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „Počet státních zaměstnanců v roce 2012 a 2017, tak se naprosto zvyšuje. Počet úředníků za našich vlád byl naprosto stabilní.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Nás je 14 resortů a 17 členů vlády.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Co se týká ministerstva hospodářství, dříve to bylo MMR, ze kterého vzniklo MPO, MŽP, všechno možné nám sebrali.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „(zvyšování počtu úředníků) Vy jste se trošku vykašlali na služební zákon, který my jsme dotáhli. Do služebního zákona nás natlačila Evropská komise.“

Alexandra Udženija

Alexandra Udženija: „Tak ten služební zákon je celkově problematický a my jsme se mu i trochu bránili právě proto, že nás Evropská unie nutila k navyšování počtu úředníků...“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Náměstci mají vyšší plat než ministři, to je taky díky služebnímu zákonu. Jste starší, tím máte vyšší tarif. Odpovědnost za vše nese ministr a oni mají více peněz.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „V tuto chvíli novela prošla všemi výbory, prošla garančním výborem a teď tento zákon je před třetím čtením, to znamená, s tím zákonem se nedá nic dělat.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „(na dotaz Moravce, jestli stáhne novelu stavebního zákona) Já už ji (novelu stavebního zákona, pozn. Demagog.cz) nemohu stáhnout jako exekutiva, to jsem mohla u druhého čtení.“

Karla Šlechtová

Karla Šlechtová: „Na poslední koaliční radě KDU-ČSL zařadilo stavební zákon, nikdo nevěděl proč. (...) Na tomto jednání jsem se dozvěděla, že ministr zemědělství sdělil, že pokud vodní díla, o kterých se vede diskuze 2,5 roku, (...) budou součástí tohoto společného řízení, (...) tak zváží a bude debatovat na poslaneckém klubu KDU-ČSL, zda KDU podpoří tuto novelu. “