Demagog.cz

Jiří Hynek
Jiří Hynek
Světlana WITOWSKÁ: Vy byste byl pro, aby se změnila česká ústava tak, aby zakazovala veřejné projevy islámského náboženství. Alespoň tak jsem si přečetla vaši odpověď pro Deník. Svoboda vyznání a lidské právo základní, které je v Základní listině práv a svobod. Jak si to představujete? Zákaz projevu islámského náboženství?

Jiří HYNEK: Dovolím si poopravit. Ta otázka Deníku zněla, jste pro zákaz politického islámu? Nezněla, jste pro zákaz projevu náboženství? Ano, máme v Ústavě, že každé náboženství můžeme podporovat. Interview ČT24, 1. prosince 2017

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Tato otázka pro prezidentské kandidáty zazněla v Prezidentské debatě na kolejích konané dne 20. listopadu, kterou jsme již dříve ověřovali. Dle novinových článků a online reportáží Deníku (09:49), zněla otázka týkající se islámu následovně:

Má se Ústava ČR změnit tak, aby zakazovala veřejné projevy islámského náboženství ?“

Kladně odpověděli Jiří Hynek a Miroslav Topolánek.

Co se týče svobody náboženského vyznání, zaručuje ji článek 15 Listiny základních práv a svobod, ve kterém se říká, že „svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání“. Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku.

Dodejme, že Deník se ptal kandidátů na 30 otázek, sestavil z nich přehlednou infografiku.