Prezidentská debata na kolejích

Publikováno 20. listopadu 2017

Deník uspořádal před prezidentskými volbami poměrně netradiční debatu. 6 kandidátů pozvala do vlaku, který vyrazil z Prahy do Ústí nad Labem a zpět. Během cesty pak všichni pánové probírali různá témata voleb. Kladli si otázky navzájem, mluvili o silných a slabých stránkách svých soupeřů a uspořádali také improvizovanou debatu s ústeckými gymnazisty. 

Demagog.cz ověřil všechny publikované části - tedy debatu, kdy jednotliví kandidáti představovali své vize a hodnotily "ty konkurenční", dále diskuzi se studenty v Ústí nad Labem a v neposlední řadě také tu část, kdy si uchazeči o post hlavy státu kladli otázky navzájem. Za poskytnutí záznamu části debaty velmi děkujeme Deníku. 

Výroky

Michal Horáček
důležitý výrok

Michal Horáček: „Jako jediný jsem taky zveřejnil své záležitosti jako je zdravotní stav, plné majetkové přiznání.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Michal Horáček je skutečně jediným prezidentským kandidátem, který v souvislosti s kampaní uveřejnil údaje o svém zdravotním stavu a také svá majetková přiznání.

Zbývajících osm potvrzených prezidentských kandidátů (ZemanDrahoš, Hilšer, Fischer, Hannig, Hynek, Kulhánek, Topolánek) tyto údaje nezveřejnilo.

V samotné debatě Deníku pak další kandidáti uvedli na otázku, zda do prvního kola voleb zveřejní detaily svého zdravotního stavu potvrzené lékařem, že tak učiní. Konkrétně to přislíbil Marek Hilšer, Jiří Hynek a Mirek Topolánek. Jiří Drahoš a Vratislav Kulhánek to odmítli.

Marek Hilšer
důležitý výrok

Marek Hilšer: „Já jsem byl předsedou akademického senátu už jako student, dokonce mi dali důvěru význační lékaři. Já jsem šéfoval tomu senátu, kde seděl třeba pan profesor Pafko.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Z internetových zdrojů lze dohledat, že Marek Hilšer byl předsedou Akademického senátu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy ještě za dob jeho studia. Na přímý dotaz nám bylo sekretariátem 1. LF UK odpovězeno, že doktor Hilšer byl předsedou senátu po tři volební období (sám Hilšer na svých stránkách píše o jedné obhajobě) a s profesorem Pafkem byli společně v Senátu v období 2007–2013. Volba předsedy je však tajná a nelze tak dohledat, kdo Marka Hilšera ve volbě podpořil. 

Hilšer se stal předsedou AS 1. LF UK 13. prosince 2004, jak dokládá výroční zpráva (.pdf, str. 10) této fakulty. Pokud bychom chtěli i přes tajnou volbu sledovat, zda Hilšera podpořili pedagogové z fakulty, což jsou přirozeně významní lékaři, je možné poukázat na zákon o vysokých školách. § 8 odst. 1 uváděl v době, kdy byl Hilšer poprvé zvolen (tedy na konci roku 2004), že studenti tvoří v akademickém senátu nejméně třetinu a nejvýše polovinu členů. Tedy přirozeně pro zvolení Hilšera předsedou pro něj musel hlasovat i některý z lékařů, který zastupoval v senátu pedagogy, resp. školu.
 

Zápis z jednání, kde byl Hilšer poprvé zvolen předsedou, není dostupný (jsou dostupné od roku 2005). Ovšem 17. prosince 2007 byl Hilšer zvolen opět šéfem akademického senátu, když získal 24 hlasů a 5 jich bylo proti (z celkových 30 členů). Je tedy nepochybné, že pro něj hlasovala část pedagogů/lékařů. V daném senátu seděl skutečně profesor Pafko a také další známí lékaři (např. Tomáš Zima – dnešní rektor Univerzity Karlovy a tehdejší děkan Lékařské fakulty a Martin Holcát – budoucí ministr zdravotnictví).


I přesto, že nejsou veřejně dohledatelné výsledky voleb (což je vzhledem k jejich tajnosti pochopitelné), hodnotíme výrok jako pravdivý, neboť na základě logiky těchto voleb není možné, aby Hilšera nepodpořili i lékaři/pedagogové, kteří zasedali v daných akademických senátech s ním. A to proto, že podle zákona mohli a mají studenti nanejvýš 50% zastoupení v těchto orgánech univerzitních samospráv.
Vratislav Kulhánek
důležitý výrok

Vratislav Kulhánek: „Nejsme chudší. Když se podíváme na západní Evropu a nevybereme si zrovna Německo, tak ve srovnání se Španělskem, s Portugalskem, s Itálií jsme na tom minimálně stejně. “

Nepravda

zobrazit odůvodnění

HDP na jednoho obyvatele v cenách PPS (Purchasing Power Standard, standard kupní síly) slouží jako ukazatel blahobytu země. V tabulce níže je možno vidět, že ze zmiňovaných zemí dosáhla Česká republika za rok 2016 vyššího HDP na obyvatele v cenách PPS jen než Portugalsko. Zároveň nedosahuje stejných hodnot jako Itálie a Španělsko.

Pro porovnání životní úrovně v jednotlivých zemích je však uváděn jako vhodnější ukazatel skutečné individuální spotřeby (AIC) na obyvatele v cenách PPS. Při stejném porovnání zemí je v tabulce níže možno vidět, že Česká republika nedosahuje vyšších ani stejných hodnot jako Španělsko, Itálie a Portugalsko.Jiří Drahoš
důležitý výrok

Jiří Drahoš: „Prezidentská vize nebo vize směřování této společnosti není nic, co se dá zformulovat úplně jednoduše v bodech na papíru. Díval jsem se na program pana Horáčka a nic takového jsem tam nenašel.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Michal Horáček svůj program rozdělil do devíti částí. Nejprve v úvodu přibližuje, jaký je jeho pohled na funkci a roli prezidenta a jak se jí plánuje zhostit. Potom definuje své pravo-levicové ukotvení. Následně vybírá devět klíčových bodů, kterým chce věnovat zvláštní péči.


Konkrétně jsou to body: Česká republika, Evropa a svět, Přistěhovalectví a migrace, Armáda ČR, Technologie nové éry, Vzdělávání, chudoba a bludné kruhy sociálního vyloučení, Rovnost žen a mužů, Zpět mezi nejbohatší země světa a Dopravní infrastruktura. Horáčkův program je v porovnání s programy dalších kandidátů nebývale rozsáhlý. Nijak nehodnotíme jeho vize či správnost jeho představ. Pouze popisujeme, že Horáček svou představou ve skutečnosti disponuje, v řadě oblastí konkrétně ze svého pohledu popisuje slabiny ve fungování naší společnosti. Níže uvádíme některé z příkladů jím popsaných představ.


V obecném přístupu k funkci prezidenta Horáček obecně definuje, jak by se podle jeho názoru prezident měl chovat, resp. jak by měla funkce ve veřejném prostoru být vykonávána. Uvádí tak např.:


„...nesmí prezident podlehnout pokušení vyřizovat si osobní účty s jinými volenými politickými aktéry. A není přípustné ani to, aby napadal, ponižoval, nebo z veřejné sféry vykazoval své názorové oponenty a kritiky. Naslouchá všem: ať jsou aktivními politiky, nebo občany v užším smyslu slova politicky neangažovanými. Současně dokáže pojmenovat a odsoudit jakýkoli radikalismus, jdoucí proti duchu Ústavy.

Mým cílem je, aby rozhovor mezi prezidentem a všemi ostatními byl co možná nejotevřenější. Zároveň však vlídný, uctivý, a právě proto smysluplný. 
(...)
Zásadním rysem mého programu je pak slib, že pokud obdržím pověření občanů, budu se vždy chovat jako prezident zvolený v přímé volbě. Nepěstuji a slibuji, že nikdy nebudu pěstovat zvláštní vztahy k jakékoli politické straně, zájmové skupině či obchodní korporaci. Můj přímý vztah k občanům nenaruší nikdo a nic, jen v jejich zájmu budu konat a jen jim skládat účty.“


V rámci programových sekcí jasně formuluje svůj vztah a postoj, který by jako prezident podporoval. Ze své pozice také popisuje současný stav v řadě oblastí a uvádí, v čem by se měla Česká republika vyvíjet. V části věnované zahraniční politice tak Horáček například uvádí:


„Pověst loajálního a kompetentního partnera je v dnešním světě tou nejsilnější bezpečnostní zárukou. Tvůrčí a co nejužší regionální a přeshraniční spolupráce je pak samozřejmou povinností, a to i na úrovni krajů. Vzdělaná a efektivní diplomacie je jenom jedním z nástrojů zahraniční politiky. Respekt k naší zemi buduje také armáda svou účastí v mezinárodních misích i ochotou a schopností podílet se na společné obraně. Jako prezident chci také podporovat úspěšný export našich výrobků, v zahraničí upozorňovat na naši uměleckou tvorbu, napomáhat vědecké výměně a prestiž naší země zvyšovat všemi dalšími legitimními prostředky.“


Horáček rovněž popisuje stav digitalizace České republiky. Ze svých závěrů vyvádí kromě dalšího následující:


„A co považuji za mimořádně důležité: zdrojem dat je i veřejná správa. Jako prezident se chci ptát, proč jich neposkytuje zdaleka tolik, kolik by mohla a především měla.


Chci také apelovat na státní správu, aby pro posílení on-line komunikace mezi občany, firmami, médii a úřady dělala mnohem víc než dosud. Vždyť všechny ty nesčetné hodiny, které podnikatelé i zaměstnanci tráví každý rok na úřadech vyřizováním svých povinností nebo nárokováním něčeho, co jim podle zákona náleží, produktivitu naší ekonomiky snižují tak výrazně, že si nemůžeme dovolit se s tím nadále smiřovat.“

Michal Horáček

Michal Horáček: „Slyšel jsem odpovídat pana Drahoše na otázku ‚jaký tedy máte ten program?‘ a pan Drahoš řekl ‚no já žádný nepotřebuju, lidé mi říkají to vy jste naším programem, pane profesore‘.“

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „V roce 2009 tady byl nepokrytý pokus o likvidaci mé mateřské instituce Akademie věd. Šel jsem do boje, bojoval jsem a v tom boji jsme vyhráli.“

Michal Horáček

Michal Horáček: „Já jsem prošel 500 míst po celé zemi (v rámci kampaně, pozn. Demagog.cz).“

Michal Horáček

Michal Horáček: „Sebral jsem si ty podpisy od občanů, za kterými jsem jezdil. Žádný politik mě nepodporuje.“

Michal Horáček

Michal Horáček: „Všechno si platím sám do poslední koruny.“

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „Nikdo jsme se nehlásili (k vystoupení na Václavském náměstí 17. listopadu, pozn. Demagog.cz), byli jsme tam pozváni, vystoupili jsme a to je všechno.“

Michal Horáček

Michal Horáček: „Já jsem prožil překrásnej 17. listopad. Vzal jsem lidi po stopách Sametové revoluce, kterou jsem prožil a zejména těm mladým jsem říkal co, jak, kde a proč jsme dělali.“

Michal Horáček

Michal Horáček: „Čtrnáct let jsem vedl Fortunu, prodal jsem ji proto, že hrozilo nebezpečí, že bychom se měli věnovat výherním hracím automatům.“

Marek Hilšer

Marek Hilšer: „Pan Horáček se živil naprosto legálně.“

Michal Horáček

Michal Horáček: „Mě vyloučili estébáci ze školy, žil jsem dlouho na dně společnosti. Dělal jsem skladníka a všechno možný. Ale snažil jsem se, aby ten příběh byl dobrej. Napsal jsem 9 knih, 15 autorských alb s Petrem Hapkou, pomohl jsem stovkám lidí a pomáhám jim dodnes.“

Marek Hilšer

Marek Hilšer: „Pan Hynek je představitelem politické strany Realisté (...) tu sponzoroval pan Dospiva. Pan Dospiva, pokud vím, studoval dlouhou dobu nebo studoval v Sovětském svazu na škole, ze které se rekrutovali příslušníci určité organizace.“

Marek Hilšer

Marek Hilšer: „Česká republika je pátá nejbezpečnější země na světě.“

Jiří  Hynek

Jiří Hynek: „Ano. Jsem člen strany Realistů, ale moji nominaci navrhlo 29 poslanců z osmi politických stran.“

Marek Hilšer

Marek Hilšer: „Je nedostatek lékařů, je nedostatek sester.“

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „Pan Kulhánek je nominentem politické strany, ODA. Nešel cestou sběru podpisů, resp. nedosáhl na těch 50 tisíc.“

Marek Hilšer

Marek Hilšer: „Já jsem kdysi jako aktivista bojoval proti tomu (směrem k Topolánkovi, pozn. Demagog.cz), aby nebyly zprivatizovány fakultní nemocnice takovým pokoutným způsobem. “

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek: „Z těch posledních 28 let jsem 15 let pracoval a živil se a 13 let dělal politiku.“

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek: „(Reakce na Hilšera) K těm nemocnicím jenom velmi krátce. Nikdy nešlo o žádnou privatizaci.“

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „Jsem vzděláním inženýr, mám 20 patentů.“

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš: „Co vede bývalého skvělého manažera k tomu, aby kandidoval zrovna za stranu, která si říká ODA, která není ODA a za kterou stojí jeden český miliardář?“

Vratislav Kulhánek

Vratislav Kulhánek: „Vy (k Horáčkovi, pozn. Demagog.cz) sbíráte podpisy rok a někteří jako já je sbírají dva měsíce a nasbírali 35 tisíc podpisů...“

Michal Horáček

Michal Horáček: „Nemám dojem, že bych měl nad vámi morální převahu. Neřekl jsem to.“

Michal Horáček

Michal Horáček: „Je legitimní a přinejmenším legální kandidovat s pomocí senátorů a poslanců.“

Michal Horáček

Michal Horáček: „Pane Topolánku, když jste byl premiérem, tak jste vedl vládu, která mohla jako poslední zvrátit neblahý vývoj s kauzou solárních elektráren. Tenkrát už jste věděli, že v roce 2006 se cena solárních panelů v Číně začala hroutit rychle dolů a v roce 2008 už byl velký problém se Španělskem. To jste všechno měli před sebou a vy jste přesto nezabránili tomu, abychom nezaplatili nejméně 300 spíše 500 miliard.“

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek: „(reakce na Horáčka) Byla to právě ODS, i když jsem tehdy nebyl v Parlamentu, která hlasovala proti drobnému pozměňovacímu návrhu, který dal jeden komunistický a jedna sociálnědemokratická poslankyně, která vlastně zvrátila svým způsobem tu možnost mít pod kontrolou ty peníze, které půjdou na podporu solárních panelů.“

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek: „Mimochodem já jsem byl člověk, který byl proti té podpoře (jde o podporu obnovitelných zdrojů energie, pozn. Demagog.cz) a dá se to vyhledat jak v Senátu, tak ve Sněmovně.“

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek: „Na konci roku 2008 nebyly v žádostech, kdy už ten zákon (o podpoře OZE, pozn. Demagog.cz) byl v platnosti, ten byl myslím v platnosti od roku 2006, nebyla žádná indikace velkého nárůstu žádostí o připojení solární elektrárny. První indikace přišly a ten velký nápor byl v březnu a pokud si pamatujete, 24. března 2009 byla vyslovena nedůvěra mé vládě. “

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek: „Můžete (jako prezident, pozn. Demagog.cz) vetovat některé zákony, chodit na vládu, můžete si zvát ministry, abyste znal jejich kroky.“

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek: „Máme 35 % exportu do Německa.“

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek: „V říjnu tohoto roku začal v Německu platit zákon, který omezuje svobodu slova. Takových podobných zákonů se v poslední době množí hodně.“

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek: „Ve vyloučených lokalitách (myšleno v západní Evropě, pozn. Demagog.cz), v těch no-go zónách, platí duální právo. Platí tam některé prvky rodinného a práva šaría. To není právo založené na Listině základních práv a svobod. Muslim má větší právo jak nemuslim, muž má větší právo jak žena.“

Jiří  Hynek

Jiří Hynek: „Když jsem před dvěma lety obeslal své partnery v asociaci na západě s nějakým opatřením vůči Evropské komisi, tak mi řekli ‚napsal jsi to dobře, ale to nesmíš mluvit takto nahlas, nebudeš mít zakázky‘.“

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek: „...pokud nebudeme v tom druhém kole a podpoříme toho protikandidáta Miloše Zemana, což jsem jasně deklaroval...“

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek: „Martina Nejedlého znám jako volejbalistu, hráli jsme oba volejbal. Znám se s ním z doby, kdy ještě nedělal pro Miloše Zemana, a pak z doby, kdy za ním jezdil na Vysočinu.“

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek: „Pozvání na narozeniny Martina Nejedlého jsem přijal, byl jsem tam chviličku, protože jsem někam spěchal.“

Michal Horáček

Michal Horáček: „Vy (k Topolánkovi, pozn. Demagog.cz) jste prostě přišel dát dáreček k narozkám na ten Hrad (myšlena je oslava Nejedlého, pozn. Demagog.cz).“

Michal Horáček

Michal Horáček: „Já jsem byl ten, kdo první den své kandidatury zveřejnil svou vizi (...) v dlouhodobý perspektivě pro Českou republiku. Postrádám u pana Drahoše jako u ostatních kandidátů právě to, co je černé na bílém (...) Proč tedy ta vize (konkrétně k Drahošovi, pozn. Demagog.cz) není formulovaná, abychom ji mohli pochopit?“

Michal Horáček

Michal Horáček: „Musím vás (k Drahošovi, pozn. Demagog.cz) upozornit, že můj program, který to formuluje, má devět hlavních bodů. Nejsou to žádné body, je to 54 stran. Ta moje představa je přesně formulovaná.“

Michal Horáček

Michal Horáček: „(Výherní hrací automaty, pozn. Demagog.cz) považuju za strašný zlo, protože vyvolávají patologické závislosti. Kurzové sázení takové závislosti nevyvolává a mluvím jako odborník, protože jsem o tom psal dizertační práci. Odvolávám se na to, že tehdy nebyly klinicky popsaný prakticky žádná rizika.“

Mirek Topolánek

Mirek Topolánek: „(pokračování předchozího výroku) Okamžitě po mém odchodu (...) jsme navštívili pana Fischera (...) s dokumenty, které jasně prokazovaly, že díky té drobné větičce v tom zákonu a díky obrovskému nárůstu žádostí o připojení, 2000 MW, existuje riziko, že těch 250–300 miliard budou tímto způsobem vyplaceny. I s pozměňovacím návrhem někdy v září, která by měla v Parlamentu ta vláda pana Fischera prosadit a já i Jiří Paroubek, kteří jsme u toho byli, jsme přislíbili pomoc ve svých klubech. A co udělal pan premiér Fischer? Neudělal nic. Ten problém nastal poté, co se nestihl ten pozměňovací návrh, to je těch 5 % snížení v případě, že cena solárních panelů klesá, že se mění kurz dolaru nebo jüanu vůči české koruně. Tento pozměňovací návrh jsme připravili a v době, kdy to bylo možné ještě stihnout, se na to ta vláda vykašlala. “