Jiří Hynek
Realisté

Jiří Hynek

Jako kandidát na prezidenta musím mít zřízený transparentní účet a na mém transparentním účtu může každý občan, i Vy, se podívat, jaké tam mám příjmy a kteří občané mi tam dávají. Já mám peníze od občanů (...) já jsem se na něj (na transparentní účet, pozn. Demagog.cz) díval včera a pokud vím, žádná korporace mi na něj nepřispěla.
Výzva: Prezidentský souboj, 5. prosince 2017

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý, neboť na transparentním účtu Jiřího Hynka jsou viditelné přijaté dary pouze od fyzických osob, a to ke dni 4. 12. 2017, kdy proběhla doposud poslední transakce.

Současně je pravdivý také výrok o nutnosti mít zřízený transparentní účet v případě kandidatury na prezidenta. Tuto povinnost uděluje zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, kde § 24 říká, že „každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení volby zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu“.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Duel Seznamu

Výzva: Prezidentský souboj, 5. prosince 2017

V posledních týdnech byla uspořádána celá řada předvolebních diskuzí a vystoupení jednotlivých kandidátů. Seznam připravil poměrně netradiční formát, kdy proti sobě do studia posadil vždy dva kandidáty a ti diskutovali mezi seb...