Demagog.cz

Jiří Hynek
Jiří Hynek
Jako kandidát na prezidenta musím mít zřízený transparentní účet a na mém transparentním účtu může každý občan, i Vy, se podívat, jaké tam mám příjmy a kteří občané mi tam dávají. Já mám peníze od občanů (...) já jsem se na něj (na transparentní účet, pozn. Demagog.cz) díval včera a pokud vím, žádná korporace mi na něj nepřispěla. Výzva: Prezidentský souboj, 5. prosince 2017

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý, neboť na transparentním účtu Jiřího Hynka jsou viditelné přijaté dary pouze od fyzických osob, a to ke dni 4. 12. 2017, kdy proběhla doposud poslední transakce.

Současně je pravdivý také výrok o nutnosti mít zřízený transparentní účet v případě kandidatury na prezidenta. Tuto povinnost uděluje zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, kde § 24 říká, že „každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení volby zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu“.