Michal Horáček
Nez.

Michal Horáček

Já jako účastník aktivní událostí listopadových roku 1989 si vzpomínám, jak nás trýznilo, když lidé, kteří chtěli svobodně vyjádřit svůj názor, byli napadeni policejními oddíly (...) Např. můj tchán. Toho vyvezli někam daleko za město, tam ho vyhodili prostě z toho auta a to prosím pěkně je profesor, jaderný fyzik, dlouholetý ředitel ústavu jaderné a částicové fyziky.
Výzva: Prezidentský souboj, 5. prosince 2017

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

V roce 1989 byl Michal Horáček skutečně aktivním účastníkem listopadových událostí. Spolu s Michaelem Kocábem založili na jaře roku 1989 iniciativu MOST, která měla zprostředkovat komunikaci mezi vládními strukturami a disentem. Tato iniciativa byla aktivní i v listopadu roku 1989, kdy Horáček a Kocáb jednali s tehdejším předsedou vlády Ladislavem Adamcem.

Během nejen listopadových demonstrací byli jejich účastníci napadáni ze strany složek Sboru národní bezpečnosti a Lidových milic. V případě Horáčkova tchána šlo konkrétně o Pohotovostní pluk Veřejné bezpečnosti.

Tchán Michala Horáčka, profesor Jiří Hořejší, působil v 80. letech na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a dále také v Laboratoři teoretické fyziky Spojeného ústavu jaderných výzkumů v ruském Dubně. Ředitelem Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK byl mezi lety 1999 a 2009.

Jak již Demagog.cz ověřil, informace o vyhození profesora Hořejšího z auta nebyla přesná. Profesor Hořejší byl po demonstraci 28. října 1989 spolu s dalšími demonstranty převezen autobusem do Nymburka, podroben výslechu a další den nad ránem odvezen na Černý most, kde byl propuštěn.

Celkově hodnotíme výrok jako pravdivý navzdory nepřesnosti v popisu dané události.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Duel Seznamu

Výzva: Prezidentský souboj, 5. prosince 2017

V posledních týdnech byla uspořádána celá řada předvolebních diskuzí a vystoupení jednotlivých kandidátů. Seznam připravil poměrně netradiční formát, kdy proti sobě do studia posadil vždy dva kandidáty a ti diskutovali mezi seb...