Demagog.cz

Michal Horáček
Michal Horáček
Navrhl jsem tedy, aby dluhy fyzických osob vůči státu byly uhrazeny, ten stát by to dovolil. A současně, kdyby to bylo uhrazeno, aby těm lidem to penále odpustil. Výzva: Prezidentský souboj, 5. prosince 2017

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Horáček přišel 14. září 2017 s návrhem na odpuštění penále z dluhů fyzických osob vůči státu. Návrh se tedy netýká dluhů samotných, ale pouze penále za nezaplacené dlužné částky a pojistného.

Odpuštění by se mělo týkat těch, kteří „jsou rozhodnuti svůj dluh uhradit“, a probíhalo by tak, že by lidé v konkrétním termínu „mohli uhradit svůj dluh bez pokuty“.

Toto se tedy netýká dluhů mezi soukromými osobami.