Demagog.cz

Petr Hannig
Petr Hannig
Já jsem velmi bedlivě sledoval předvolební billboardy... Vy tedy jste nominant na prezidenta strany ODA a ODA měla na svých billboardech ‚přijmeme euro co nejdříve.‘ Výzva: Prezidentský souboj, 13. prosince 2017

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

ODA na svých billboardech neměla ohledně přijetí eura přesně tu formulaci, kterou Hannig zmiňuje, ovšem jejich závazek reálně směřoval ke stejnému cíli, o němž prezidentský kandidát mluví.

Zdroj: Facebook ODA.

ODA se tedy přiklání k zavedení společné měny, nespecifikuje ale časový horizont, na který Petr Hannig upozorňoval.

Ovšem vyjdeme-li z toho, že strana hlásala zahájení procesu přijetí evropské měny, je nepochybné, že toto by směřovalo k brzkému přijetí eura. Proto výrok hodnotíme jako pravdivý.