Michal Horáček
Nez.

Michal Horáček

Dokonce i dávno před tím, než jsme měli první křesťanský kostel, tak archeologie ukazuje, jak lidi tady hráli třeba kostky a podobně.
Český rozhlas, 2. ledna 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok je hodnocen jako pravdivý. Je faktem, že se na území Čech a Moravy našly nálezy předchůdců hracích kostek, tzv. astragalů, již z doby Laténu či mladší doby římské (.pdf, str. 730).

Přesto se však nejednalo o kostky, neboť tvarem připomínaly spíše nepravidelný kvádr, na jehož čtyřech nejdelších stěnách byly vyvedeny bodové značky. První klasickou hrací kostku (krychle o šesti stranách s vyznačenými hodnotami) lze pak archeologicky prokázat až z období 11.–13. století (.pdf, str. 731), tedy mnohem později, než byl datován vznik prvních křesťanských kostelů – ty spadají do období 9.–10. století (Levý Hradec či Kopčanský kostelík u Mikulčic).

Vzhledem k tomu, že se v případě astragalů jednalo v podstatě o předchůdce hry v kostky, bereme výrok s menší výhradou jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Debata v Českém rozhlase: Michal Horáček

Český rozhlas, 2. ledna 2018

Těsně před volbami přichází Český rozhlas se seriálem rozhovorů s jednotlivými prezidentskými kandidáty. Celkem naplánoval 8 debat (prezident Zeman odmítl pozvání do diskuze s moderátorem veřejnoprávního rozhlasu), jako první s...