Pavel Fischer
Nez.

Pavel Fischer

Já jsem byl osobně zavřít účet pro příchozí platby právě proto, že my už nesmíme přijímat žádné dary, a to už je dokonce od včerejška.
Český rozhlas, 10. ledna 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Zda byl Pavel Fischer svůj volební účet uzavřít osobně nejsme schopni vyhodnotit. Nicméně na svém webu má důležité upozornění pro zájemce. V něm vysvětluje, že pokud by mu ještě někteří chtěli přispět, tak od včerejšího dne (9. ledna) to už není možné.

Přesné znění informace je: „Dnem 9. ledna končí možnost přijímání peněžitých darů nebo bezúplatného plnění pro Pavla Fischera. Po tomto termínu již kandidáti nesmí dary určené na volební kampaň přijímat, neboť by dárci nemohli figurovat v informaci zveřejněné 3 dny před volbou – prosíme o případné doplnění chybějících údajů. Dary zaslané po tomto termínu na volební účet musejí být vráceny dárcům.“
Tuto povinnost stanovuje zákon o volbě prezidenta. V bodě „výdaje na volební kampaň“ se uvádí, že nejpozději 3 dny přede dnem volby musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidáta na funkci prezidenta republiky uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Debata v Českém rozhlase: Pavel Fischer

Český rozhlas, 10. ledna 2018

S Pavlem Fischerem mluvil moderátor Jan Pokorný v cyklu rozhovorů s kandidáty na prezidenta hlavně o zahraniční politice: o pozici Číny a aktivitách Miloše Zemana vůči této zemi, o českých vojácích v zahraničí. Došlo však i na ...