Pavel Fischer
Nez.

Pavel Fischer

Prezident je vrchní velitel (...) Takže tady je jasné, kdo velí. Na druhou stranu, prezident je v těchto klíčových okamžicích samozřejmě vázán spolupodpisem předsedy vlády.
Český rozhlas, 10. ledna 2018

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Dle Ústavy České republiky je sice prezident republiky vrchním velitelem ozbrojených sil, jeho role je však spíše ceremoniální.

Prezident konkrétně

  • schvaluje základní vojenské řády,
  • propůjčuje čestné nebo historické názvy či bojové prapory vojenským útvarům a vojenským zařízením.
  • Kromě toho také jmenuje a povyšuje generály,
  • jmenuje a odvolává náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky, který disponuje oprávněními nad příslušníky hradní stráže,
  • a zejména jmenuje na návrh vlády náčelníka Generálního štábu, který stojí v čele Generálního štábu. Ten zabezpečuje velení armádě a reálně tedy armádě velí.

Dodejme, že civilní kontrolu nad ozbrojenými silami provádí ministerstvo obrany, k čemuž má ministr pravomoc vydávat rozkazy.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Debata v Českém rozhlase: Pavel Fischer

Český rozhlas, 10. ledna 2018

S Pavlem Fischerem mluvil moderátor Jan Pokorný v cyklu rozhovorů s kandidáty na prezidenta hlavně o zahraniční politice: o pozici Číny a aktivitách Miloše Zemana vůči této zemi, o českých vojácích v zahraničí. Došlo však i na ...