Demagog.cz

Ivan Bartoš
Ivan Bartoš
To hlasování je nejmenné, je tajné. Tam se nepřihlašujete k tomu hlasování, tam si vyzvedáváte lístky.
Výzva Seznam Zprávy, 5. března 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Ivanu Bartošovi zde nelze upřít znalost jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Podle § 75 odst. 1 jednacího řádu se předsedové sněmovních komisí volí tajným hlasováním hlasovacími lístky, tedy neveřejně.