Demagog.cz

Jiří Pospíšil
Jiří Pospíšil
polské orgány vláda a parlament přijaly zákon, kterým najednou zkrátily funkční období soudců Nejvyššího soudu. Interview ČT24, 20. března 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

8. prosince 2017 byl dolní komorou polského Parlamentu přijat zákon, který reformuje polský Nejvyšší soud. V platnost vstoupil 2. ledna 2018. Dle něj končí mandá t všech soudců Nejvyššího soudu dosažením 65 let, pokud jim není prezidentem udělena výjimka. Zhruba 40 % z 86 soudců Nejvyššího soudu věkového limitu dosáhlo již v době schvalování. Zákon nabude účinnosti až tři měsíce po vstupu v platnost, tedy začátkem dubna 2018.