Andrej Babiš
ANO

Andrej Babiš

Takže tenhle kšeft, to je v podstatě i kšeft neziskovek, které samozřejmě vlastně vysílají signály - ti pašeráci na lodi, ty uprchlíky, který zaplatili, a potom jdou do italských vod a to je taxislužba a já říkám, že toto je základní problém.
Události, komentáře, 31. července 2018

Tento výrok byl ověřen jako

zavádějící

Zkrácené odůvodnění

Některé neziskové organizace (resp. jejich pracovníci) jsou skutečně obviňovány, že nepomáhají pašerákům dostávat lidi do Evropy. Nicméně hovořit o "kšeftu neziskovek" je přinejmenším problematické, neboť žádné spojení o tom, že by finančně na dané věci participovaly, nebylo doloženo.

Plné odůvodnění

Některé neziskové organizace (resp. jejich pracovníci) jsou skutečně obviňovány, že nepomáhají pašerákům dostávat lidi do Evropy. Nicméně hovořit o "kšeftu neziskovek" je přinejmenším problematické, neboť žádné spojení o tom, že by finančně na dané věci participovaly, nebylo doloženo.

Co se týká role NGO a jejich údajné spolupráce s libyjskými převaděči, nebylo dosud nic oficiálně potvrzeno. Je pravdou, že například v Itálii vedou civilní vyšetřování vůči některým jedincům s podezřením na spolupráci s převaděči. Žalobce však zdůrazňuje, že se nejedná o stíhání samotných NGO, protože zatím nenalezli žádné důkazy, ať už se jedná o kontakty, či finanční napojení NGO na převaděče.

Zatím posledním případem se stala situace, kdy loď německé NGO Lifeline zachránila 230 uprchlíků i přes příkaz italského námořnictva, aby uprchlíky předala libyjské pobřežní stráži. Ukazuje se tak, že na jedné straně NGO, které se podílejí na záchranných pracích ve Středozemním moři, jednají čistě z humanitárních pohnutek, na straně druhé ale také dle agentury Frontex neúmyslně napomáhají převaděčům.

Ti s vědomím toho, že možná pomoc je nablízku, čluny přetěžují, dostatečně je nevybaví palivem, jídlem a vodou a také je patrný trend používání co nejlevnějších plavidel o minimální kvalitě. Využívají také toho, že v mezinárodních vodách má každé plavidlo povinnost dle mezinárodní úmluvy o námořním právu (UNCLOS) pomoci lidem v nouzi.

Otázkou údajné trestné činnosti převaděčství a NGO jsme se již zabývali a na zjištění je možné nahlédnout zde.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Premiér o H-Systemu a migraci

Události, komentáře, 31. července 2018

Předseda vlády Babiš v České televizi popsal 2 velká témata, která jej v poslední době zaměstnávala. Nejprve hovořil o kauze H-System a o svém angažmá v nastalé situaci. Větší část rozhovoru se pak ovšem věnovala otázce migrace...