Andrej Babiš
ANO

Andrej Babiš

Tak určitě je tam rozdíl a to je samozřejmě dáno tou historií a v tom východním Německu ta AFD, ta protimigrantská strana, která získává si další body, je úspěšnější ve východním Německu.
Partie, 2. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Německá strana AfD je úspěšnější ve spolkových zemích bývalého Východního Německa.

Plné odůvodnění

V parlamentních volbách do Bundestagu v roce 2013 získala strana AfD (Alternative für Deutschland) 4,7% hlasů, tím pádem nepřekročila 5% hranici pro vstup do parlamentu. V dalších parlamentních volbách v roce 2017 získala AfD 12,6% hlasů a získala tak 94 křesel z celkových 598. Podle podrobnějších výsledků z jednotlivých spolkových zemí je patrné, že AfD má silnější podporu na území bývalého Východního Německa.

Procento hlasů AfD podle spolkových zemí:

 1. Země bývalého Východního Německa
 • Berlín 12 .0%
 • Braniborsko 20.2%
 • Durynsko 22.7 %
 • Meklenbursko-Přední Pomořansko 18.6 %
 • Sasko 27.0 %
 • Sasko-Anhaltsko 19.6%
 1. Země bývalého Západního Německa
 • Bádensko-Württembersko 12.2%
 • Bavorsko 12.4%
 • Brémy 10.0%
 • Hamburk 7.8%
 • Hesensko 11.9 %
 • Dolní Sasko 9.1%
 • Porýní-Falc 11.2 %
 • Sársko 10.1 %
 • Severní Porýní-Vestfálsko 9.4 %
 • Šlesvicko-Holštýnsko 8.2 %.

Dodejme, že v kontextu diskuze je jádrem výroku rozdíl mezi bývalým Východním a Západním Německem, nikoliv to, zda jde o historické důvody. Proto tuto část výroku neověřujeme.

Výrok jsme zmínili

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů