Andrej Babiš
ANO

Andrej Babiš

...,že v Čechách za převaděčství dostanete maximálně trest dva roky.
Partie, 2. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Trest odnětí svobody zmíněn ve výroku je pouze nejvyšší sazbou pro základní skutkovou podstatu, nejedná se o trest maximální. V případě přitěžujících okolností je pak v rámci kvalifikovaných skutkových podstat nejvyšší trestní sazbou odnětí svobody až na dvanáct let, případně i propadnutí majetku.

Plné odůvodnění

Převaděčství je podle § 340 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, trestným činem organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

Sazba odnětí svobody je sice v základní skutkové podstatě až dva roky, nejedná se však o sazbu maximální. V případech kvalifikovaných skutkových podstat může trestní sazba dosáhnout i dvanácti let a propadnutí majetku.

Ke kontextu výroku je také nutné uvést, že převaděčství, o kterém ve výroku hovoří Andrej Babiš je ve většině případů pácháno organizovanými skupinami, které za tyto úkony požadují úplatu. Tyto přitěžující okolnosti by pak měly za následek zvýšení trestní sazby, a to až na osm let.

Výrok jsme zmínili