Demagog.cz

Andrej Babiš
Andrej Babiš
87 % exportu jde do EU Partie, 2. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok hodnotíme přes mírnou odchylku od skutečnosti jako pravdivý, český export do zemí EU tvoří 83,7 % celkového vývozu.

Podle dat Českého statistického úřadu podíl exportu do zemí EU za rok 2017 dosáhl 83,7 %.

V prvních šesti měsících roku 2018 činil tento podíl 84,2% (tabulka ke stažení zde)