Demagog.cz

Andrej Babiš
Andrej Babiš
Snižujeme dluh, protože se nám navyšuje HDP. Partie, 2. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Poměrový ukazatel dluh ku HDP skutečně ukazuje snížení dluhu. Záleží však na tempu růstu HDP a tempu růstu dluhu. V absolutních číslech se dluh meziročně zvýšil.

Mezi dva nejčastější způsoby měření dluhu můžeme zařadit buď jeho vyjádření v absolutních číslech nebo vývoj dluhu v poměru ku HDP. Právě procentní míra dluhu ve vyjádření ku HDP je ovlivněna výší HDP, která se mění a v dobách ekonomického růstu tak může docházet k výraznějšímu skoku, neboť rychle rostoucí HDP předbíhá nárůst dluhu. V tomto výroku Andrej Babiš správně upozorňuje na limity tohoto poměrového ukazatele. České republice se v tomto vyjádření skutečně daří dluh snižovat. V roce 2016 tvořil dle dat Eurostatu dluh 36,8 % HDP, v roce 2017 pak 34,6 %. Pokud se podíváme na vyjádření v absolutních číslech, v roce 2016 byl dluh roven 1 613,4 mld. Kč a v roce 2017 tvořil 1624,7 mld. Kč.