Demagog.cz

Pavel Dungl
Pavel Dungl
Celý život pracuju na Praze 8. 42 roků jsem v pozici přednosty ortopedické kliniky. Začal jsem jako sekundární lékař.
Pro a proti , 8. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Pavel Dungl je přednostou ortopedické kliniky 24 let.

Pavel Dungl je od roku 1995 přednostou Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, což je 24 let V tomto případě se zřejmě jedná o řečnickou neobratnost.