Demagog.cz

Pavel Dungl
Pavel Dungl
Většina občanů má víc než jeden úvazek.
Pro a proti , 8. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Dle údajů Eurostatu patří Česká republika k zemím s velmi malým podílem pracujících občanů s více než jedním pracovním úvazkem.

Z údajů Eurostatu vyplývá, že občané, kteří měli v roce 2017 více než jeden pracovní úvazek, tvořili v České republice jen velmi malou část pracujících - 2,7 %. I ve srovnání s ostatními státy EU (4,1 %) se jedná o podprůměrný výsledek. Dokonce ani země s nejvyšším naměřeným výsledkem v Evropě (Island s 12,5 % nebo Švédsko s 9,1 %) se zdaleka nepřibližují hranici, kterou zmínil Pavel Dungl.