Pavel Dungl

Pavel Dungl

Většina občanů má víc než jeden úvazek.
Pro a proti, 8. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Dle údajů Eurostatu patří Česká republika k zemím s velmi malým podílem pracujících občanů s více než jedním pracovním úvazkem.

Plné odůvodnění

Z údajů Eurostatu vyplývá, že občané, kteří měli v roce 2017 více než jeden pracovní úvazek, tvořili v České republice jen velmi malou část pracujících - 2,7 %. I ve srovnání s ostatními státy EU (4,1 %) se jedná o podprůměrný výsledek. Dokonce ani země s nejvyšším naměřeným výsledkem v Evropě (Island s 12,5 % nebo Švédsko s 9,1 %) se zdaleka nepřibližují hranici, kterou zmínil Pavel Dungl.

Výrok jsme zmínili

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů