Demagog.cz

Pavel Dungl
Pavel Dungl
Jsem ve Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví.
Pro a proti , 8. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Pavel Dungl zastupuje ve Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví oblast ortopedie.

Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví vznikla v roce 2018 jako externí poradní orgán ministra zdravotnictví. Jejím účelem je zabezpečení činnosti a efektivního naplňování cílů ministerstva, řešení odborných problémů v oblasti poskytování zdravotní péče, vzdělávání a výzkumné činnosti a jiných otázkách, které spadají pod Ministerstvo zdravotnictví. V minulosti existovalo Odborné kolegium Ministerstva zdravotnictví, které Ministerstvo zdravotnictví označuje za předchůdce Vědecké rady.

Zastoupení ve Vědecké radě by mělo reprezentovat současný stav vědeckého poznání v klíčových oblastech české medicíny. Pavel Dungl je právě členem Vědecká rady jako odborník v oblasti ortopedie.