Lukáš Wagenknecht

Lukáš Wagenknecht

Primárně ten zákon, o kterém jsme se bavili, který řeším dlouhá léta, zákon o finančním řízení ve veřejné správě. On se týká veškerých výdajů vlastně, které pak dopadají jak na ty zdravotní sestry, ale i na důchodce.
Pro a proti, 8. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Zkrácené odůvodnění

To, zdali by mělo zavedení nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí dopad na zdravotní sestry a důchodce, není oveřitelný fakt z veřejných zdrojů.

Plné odůvodnění

Wagenknecht ještě za svého působení na Ministerstvu financí stál za sepsáním návrhu nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Návrh zákona měl především za cíl zprůhlednit hospodaření s veřejnými penězi, a tím zamezit například netransparentnímu přerozdělování evropských dotací.

Zákon by při svém uplatnění pravděpodobně mohl mít dopad i na zdravotní sestry či důchodce, protože Wagenknecht na předmětný výrok navazuje (čas 3:25) takto: „Protože pokud bude víc peněz ve státě, tím, že se bude lépe utrácet, tak potom máme větší šanci podporovat všechny další dobré projekty a další zaměření.“

Jedná se tedy spíše o nepřímý dopad v souvislosti s případným transparentnějším hospodařením státu.

Nicméně to, jestli by měl zákon nějaký dopad na důchodce a zdravotní sestry, pokud by prošel, není ověřitelný fakt z veřejných zdrojů.

Výrok jsme zmínili