Lukáš Wagenknecht

Lukáš Wagenknecht

Ústava nastavuje jednotlivé odpovědnosti jednotlivých subjektů v řízení státu.
Pro a proti, 8. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Ústava stanovuje kompetence jednotlivých ústavních orgánů při výkonu státní moci, to znamená orgánů moci zákonodárné, výkonné i soudní, Nejvyššího kontrolního úřadu, České národní banky a územně samosprávných celků.

Plné odůvodnění

Ústava upravuje obecně pravomoci a pole působnosti jednotlivých ústavních orgánů při výkonu státní moci, ať už se jedná o Parlament, vládu, prezidenta republiky, soudy, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku či obce a kraje. V případě NKÚ, ČNB, obcí a krajů vymezují přesné pole působnosti a další podrobnosti zákony, jež stanovují, jakou roli zastávají jednotlivé orgány při řízení státu.

Výrok jsme zmínili