Lukáš Wagenknecht

Lukáš Wagenknecht

Role senátora znamená, že se třeba může účastnit zastupitelstev v té obci.
Pro a proti, 8. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Dle § 93 odst. 3 zákona o obcích musí zastupitelstvo obce kdykoli udělit slovo senátorovi, který si o něj požádá.

Plné odůvodnění

Senátor má dle § 93 odst. 3 zákona o obcích právo požádat na obecním zastupitelstvu o slovo, následně mu musí být vyhověno. Uplatňuje se na něj tak jiný režim než na běžného občana, který smí se svým příspěvkem vystoupit pouze v rámci stanoveném jednacím řádem. Ten může vymezovat délku příspěvku či počet vystoupení k jednomu tématu, toto právo však nesmí být jednacím řádem občanovi zcela odepřeno.

Výrok jsme zmínili