Demagog.cz

Lukáš Wagenknecht
Lukáš Wagenknecht
V tuto chvíli je to tak, že na to máte (lhůta na projednání zákonů v Senátu - pozn. Demagog.cz) 30 dnů (...).
Pro a proti , 8. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Senát má dle Ústavy ČR na projednání návrhu zákona 30 dnů od jeho postoupení.

Dle čl. 45 Ústavy ČR návrh zákona, se kterým vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas, postupuje bez zbytečného odkladu Senátu.

Podle čl. 46 odst. 1 Ústavy ČR Senát projedná a usnese se k návrhu zákona do třiceti dnů od jeho postoupení.

Pokud se Senát v této lhůtě nevyjádří, platí, že je postoupený návrh zákona přijat.