Demagog.cz

Jaroslav Kubera
Jaroslav Kubera
Nechceme do Ústavy zasahovat, dokonce jsme podepsali na to téma petici senátorů.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Petice senátorů ohledně nezasahování do Ústavy není z veřejných zdrojů dohledatelná. Je možné, že byl v souvislosti s výzvou Vyjdi ven přijat senátní dokument obdobného obsahu, jelikož však jsou jeho jednání ze zákona neveřejná, není toto možné potvrdit ani vyvrátit.

V březnu 2018 po studentské stávce s názvem Vyjdi ven, která měla za cíl vyzvat ústavní činitele k dodržování a obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot, předali organizátoři stávky senátorům z Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (VVVK) podepsané petiční archy, které vyjadřovaly podporu myšlence stávky.

V květnu 2018 proběhla schůze senátního VVVK, který konstatoval opodstatněnost studentské petice, ocenil občanskou aktivitu mladých lidí v této záležitosti a pověřil předsedu VVVK Zdeňka Papouška předložením tohoto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR a Organizačnímu výboru Senátu.

Organizační výbor, který podle §40 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., Zákon o jednacím řádu Senátu, jedná neveřejně a kterého je Kubera také jako místopředseda Senátu členem, tak již touto dobou může být s usnesením VVVK obeznámen. Tato informace však není veřejně přístupná, stejně jako možný závěr a případné usnesení ze schůze plynoucí.