Jaroslav Kubera
ODS

Jaroslav Kubera

Občanská demokratická strana (ODS)

Bez tématu 45 výroků
Pravda 21 výroků
Nepravda 9 výroků
Zavádějící 8 výroků
Neověřitelné 7 výroků
Rok 2018 12 výroků
Rok 2017 20 výroků
Rok 2014 11 výroků
Rok 2013 2 výroky

Jaroslav Kubera

My už jsme podali několik ústavních stížností, například proti nesmyslnému zákazu prodeje o některých svátcích.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018
Pravda
Výrok hodnotíme jako pravdivý, protože se Kubera v minulosti angažoval v několika ústavních stížnostech včetně stížnosti proti zákazu prodeje o některých svátcích.

Stížnost proti zákazu prodeje o některých svátcích byla skutečně na Ústavní soud podána. Kubera je pod touto stížností podepsán (.pdf). Jak uvádí web Ústavního soudu, věc nebyla prozatím rozhodnuta.

V minulosti se Kubera angažoval i při podání dalších ústavních stížností. Jmenovat můžeme například stížnost proti tzv. protikuřáckému zákonu nebo stížnost proti kontrolnímu hlášení při platbě DPH. Tyto záležitosti již byly Ústavním soudem rozhodnuty a stěžovatelé se svými požadavky částečně uspěli (zde, zde).

Jaroslav Kubera

Protože ten nápor směrnic, které chodí každý týden, to jsou stovky tisků (z EU, pozn. Demagog.cz).
Senátní duel ČT24, 9. října 2018
Zavádějící
Za poslední funkční období k dnešnímu dni Senát řešil celkem 181 tisků EU, z toho 45 tisků ke směrnicím EU. Z obecného hlediska se v jednotlivých funkčních obdobích počet tisků EU v Senátu pohybuje v řádu stovek. V případě směrnic EU však nikdy řád stovek dosažen nebyl.

Obsah tisků z EU, které přicházejí do Senátu, je široký a nezabývá se pouze směrnicemi, ale i dalšími právními akty z EU. Tisky EU mohou obsahovat mj. výroční zprávy nebo sdělení Evropské komise, rozhodnutí Rady EU, návrhy rozhodnutí, nařízení či směrnic Evropského parlamentu a Rady EU, atp.

Směrnicemi je stanoven nějaký obecný závazný cíl EU, ale formulace a volba zákonných nástrojů k dosažení těchto cílů je plně v gesci jednotlivých členských zemí.

Během 11. funkčního období Senátu, tedy od 16. listopadu 2016, bylo horní komorou Parlamentu ke dni 9. října 2018 řešeno celkem 181 tisků z EU. Z toho se přímo evropských směrnic týkalo 45 tisků.

Během 10. funkčního období Senátu (2014–2016) bylo řešeno celkem 125 tisků z EU a směrnic se týkalo 32 tisků. V 9. funkčním období (2012–2014) se řešilo 149 tisků EU a z toho 31 tisků o směrnicích EU.

Ani v jednom z posledních tří funkčních období nepřesáhl počet tisků EU o směrnicích hodnoty stovek. Demagog.cz prohledal i záznamy tisků EU ze zbylých funkčních období Senátu až do roku 1996. Ani v jednom z funkčních období ale počet tisků EU ke směrnicím nedosáhl na stovku.

V případě celkového množství tisků EU bylo v posledních třech obdobích vždy překročeno jedno sto tisků. Demagog.cz prohledal záznamy tisků EU ve všech funkčních období Senátu do roku 1996. První tisky EU se objevily v období 2002–2004, kdy senát řešil 24 tisků EU. Od období 2004–2006 byl vždy počet tisků EU řešených Senátem vyšší než sto.

Jaroslav Kubera

Nechceme do Ústavy zasahovat, dokonce jsme podepsali na to téma petici senátorů.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018
Neověřitelné
Petice senátorů ohledně nezasahování do Ústavy není z veřejných zdrojů dohledatelná. Je možné, že byl v souvislosti s výzvou Vyjdi ven přijat senátní dokument obdobného obsahu, jelikož však jsou jeho jednání ze zákona neveřejná, není toto možné potvrdit ani vyvrátit.

V březnu 2018 po studentské stávce s názvem Vyjdi ven, která měla za cíl vyzvat ústavní činitele k dodržování a obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot, předali organizátoři stávky senátorům z Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (VVVK) podepsané petiční archy, které vyjadřovaly podporu myšlence stávky.

V květnu 2018 proběhla schůze senátního VVVK, který konstatoval opodstatněnost studentské petice, ocenil občanskou aktivitu mladých lidí v této záležitosti a pověřil předsedu VVVK Zdeňka Papouška předložením tohoto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR a Organizačnímu výboru Senátu.

Organizační výbor, který podle §40 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., Zákon o jednacím řádu Senátu, jedná neveřejně a kterého je Kubera také jako místopředseda Senátu členem, tak již touto dobou může být s usnesením VVVK obeznámen. Tato informace však není veřejně přístupná, stejně jako možný závěr a případné usnesení ze schůze plynoucí.

Jaroslav Kubera

Tento stát nemá okresní úřady.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018
Pravda
Okresní úřady zanikly k 31. prosinci 2002.

Okresní úřady zanikly v rámci druhé etapy Reformy územní veřejné správy (.pdf, str. 3). Jejich činnost byla upravována dle zákona č. 147/2000 Sb., v jehož závěrečných a zrušovacích ustanoveních (§ 44 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech) je stanovena jeho platnost do dvou let od konání prvních voleb do zastupitelstev krajů, tedy do 31. prosince 2002.

Jaroslav Kubera

Stát dělá spoustu věcí a nařizuje lidem to, do čeho mu nic není, například to, co se má prodávat ve školních kantýnách.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018
Zavádějící
Tzv. pamlsková vyhláška z 29. srpna 2016 stanovuje konkrétní požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a jež lze prodávat ve školách.

Avizovaná vyhláška, zavedená tehdejší ministryní školství Kateřinou Valachovou, se nicméně snaží snižovat riziko příjmu nezdravých komponentů potravy stran dětí v rámci povinné školní docházky. Cílem je tedy ochrana zdraví dětí. Původně se měla tato vyhláška týkat i středních škol, ty však byly nakonec z dosahu vyhlášky vyjmuty.

Posléze se pamlsková vyhláška dočkala i zmírnění, platného od 1. září 2018. Ministr školství Robert Plaga považoval původní znění vyhlášky za příliš represivní.

Jaroslav Kubera

Já jsem měl 300 tisíc a z toho jsem udělal jeden magazín, jeden leták, tyto drobnosti a to je tak všechno. Je to od strany, já jsem stranický kandidát.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018
Neověřitelné
Z transparentního účtu, který zřídila ODS pro senátní volby 2018, nelze spolehlivě určit, které z výdajů byly použity v kampani Jaroslava Kubery.

Transparentní účet ODS pro senátní volby 2018 neposkytuje informace o tom, které příjmy od dárců byly použity v kampani Jaroslava Kubery.

Je možné, že specifické symboly na účtu určují volební obvod, kterého se platba týká (kromě obvodu 99). Nasvědčovala by tomu i přítomnost Kuberova jména u čísla teplického obvodu a platby za pět tisíc korun. Většina položek se specifickým symbolem 32 (číslo teplického obvodu) se týká plakátů či brožur. Proběhlo však také natočení volebního klipu. Tím je pravděpodobně video pohybující se na Facebooku, které se váže ke komunálním i senátním volbám.

Celkové výdaje u specifického čísla 32 lehce přesahují 400 tisíc korun. Výrok však setrvává v sekci neověřitelné, protože nemáme možnost naši hypotézu zcela potvrdit.

Jaroslav Kubera

Jsme jediný volební obvod, kde máme historicky dva místopředsedy Senátu.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018
Nepravda
Není pravda, že je volební obvod Teplice se dvěma místopředsedy Senátu (Jaroslav Musial a Jaroslav Kubera) jediný. Pardubice také měly dva místopředsedy, a to Jaroslavu Moserovou v letech 1996–1998 a Miluši Horskou v období 2012–2018.

Je pravda, že za dobu existence České republiky měly Teplice (volební obvod č. 32) dva místopředsedy senátu, Jaroslava Musiala v letech 1998–2000 a Jaroslava Kuberu v posledních dvou letech (2016–2018). Není ale pravda, že by se dvěma místopředsedy byly mezi volebními obvody jediní, např. Pardubice (volební obvod č. 43) také měly dva místopředsedy, respektive místopředsedkyně, a to Jaroslavu Moserovou v letech 1996–1998 a Miluši Horskou ve třech obdobích od roku 2012 až do roku 2018.

Jaroslav Kubera

Každý senátor může být členem pouze jednoho výboru.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018
Nepravda
Senátor může být členem i dvou výborů, pokud je členem Organizačního výboru či Mandátového a imunitního výboru.

Dle § 37 odst. 1 zákona č. 107/1999 Sb., Zákon o jednacím řádu Senátu, je senátor povinen být členem jednoho výboru. Může být ale členem i dalšího výboru, a to v případě, že se jedná o výbor mandátový a imunitní nebo výbor organizační. Podle § 37 odst. 3 tohoto zákona pak předseda a místopředsedové Senátu jsou členy jen Organizačního výboru.

Kubera reaguje na poznámku protikandidáta Bergmana, který by se dle svých slov zajímal, v případě svého zvolení, o účast ve dvou výborech (pro záležitosti Evropské unie a pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice). Tuto kombinaci nemůže podle Jednacího řádu Senátu člen horní komory obsadit. Co se týká Kubery, on sám už dokázal například mezi lety 2014–2016, kdy byl členem Mandátového a imunitního výboru a také Ústavněprávního výboru, že senátor může být členem více výborů najednou.

Jaroslav Kubera

Já s pobavením sleduji už dnes, naposled v tisku bylo, jak to bude výborné, protože když se úřad nevyjádří do 60 dnů, jako by se vyjádřil kladně.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018
Pravda
Podle plánu Ministerstva pro místní rozvoj má ještě na podzim 2018 do sněmovny doputovat návrh novely stavebního zákona, na který Kubera naráží. Ve veřejném prostoru se objevují různá hodnocení, nelze zatím říci, zda a v jaké formě návrh legislativním procesem projde.

Kubera hovoří o plánu novely stavebního zákona, která by se měla podle plánu Ministerstva pro místní rozvoj dostat do sněmovny ještě letos na podzim.

Jde zejména o fikci souhlasu závazného stanoviska. Úředníci by měli mít při stavebním řízení na vyjádření lhůtu 60 dní. Pokud by se do té doby nevyjádřili, znamenalo by to automatický souhlas,“ uvedla ministryně Dostálová. Totéž se objevilo i na Deník.cz či Lidovky.cz, které interpretovaly slova ministryně pronesená po zářijovém jednání vlády.

Závazné stanovisko je vyjádření některého ze správních úřadů, jehož obsah je závazný pro rozhodnutí ve stavebním řízení. Typicky jde o posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), například k vrtání studny může být potřeba vyjádření místního vodohospodářského a báňského úřadu. Dosud u lhůt orgánů podávajících závazné stanovisko fikce nefunguje. Lhůty se navíc do značné míry liší. Na schématu (.pdf) si můžeme ukázat jednotlivé variace při relativně bezproblémové realizaci stavebního záměru, pouze s posouzením EIA. Mimo to však ještě mohou do procesu vstoupit právě výše zmíněná speciální stanoviska, která mají buďto své lhůty, nebo se podpůrně řídí 30 dny ve správním řádu. Přímo pro rozhodnutí ve stavebním řízení je lhůta určena v § 112 odst. 3 stavebního zákona, která ukládá stavebnímu úřadu rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů. Na tyto lhůty by se však fikce vztahovat neměla.

Ke dni ověřování není vládní návrh novely stavebního zákona v Poslanecké sněmovně evidován, a bude-li, musí projít celým legislativním procesem, přičemž nelze říci, jestli se návrh nakonec skutečně stane platným, nebo ne. Kromě toho je plánována velká rekodifikace stavebního zákona, tedy nikoli novela, ale úplné „přepsání“. Dostálová chce věcný záměr rekodifikace předložit do října 2019. Rekodifikace by měla završovat řadu dílčích zjednodušení.

Jaroslav Kubera

Sněmovna nás (myšleno Senát, pozn. Demagog.cz) snadno přehlasuje.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018
Pravda
Poslanecká sněmovna může rozhodnutí Senátu přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců.

Poslanecká sněmovna postoupí návrh zákona Senátu, který má třicetidenní lhůtu na jeho projednání. Během této lhůty může Senát návrh schválit nebo vyjádřit vůli se jím nezabývat - potom postupuje návrh k prezidentovu podpisu. V opačném případě Senát návrh zamítne, případně vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Posledně zmíněný postup upravuje čl. 47 Ústavy. Sněmovna o návrhu zamítnutém či pozměněném Senátem hlasuje znovu. Jestliže se zákonem vysloví souhlas nadpoloviční většina všech poslanců (101), je zamítnutí Senátem tzv. přehlasováno a zákon je přijat. Pokud Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy, hlasuje Sněmovna o pozměněném návrhu nejdříve za 10 dnů (ke schválení stačí prostá většina). V opačném případě hlasuje o původním znění zákona. Ten musí být potvrzen nadpoloviční většinou všech poslanců.

Dodejme, že takovýto postup se netýká přijímání například ústavních či volebních zákonů, neboť s ústavním zákonem musí vyslovit souhlas tři pětiny všech poslanců a tři pětiny přítomných senátorů a volební zákon musí být schválen i Senátem.