Demagog.cz

Jaroslav Kubera
Jaroslav Kubera
Stát dělá spoustu věcí a nařizuje lidem to, do čeho mu nic není, například to, co se má prodávat ve školních kantýnách.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako zavádějící

Odůvodnění

Tzv. pamlsková vyhláška z 29. srpna 2016 stanovuje konkrétní požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a jež lze prodávat ve školách.

Avizovaná vyhláška, zavedená tehdejší ministryní školství Kateřinou Valachovou, se nicméně snaží snižovat riziko příjmu nezdravých komponentů potravy stran dětí v rámci povinné školní docházky. Cílem je tedy ochrana zdraví dětí. Původně se měla tato vyhláška týkat i středních škol, ty však byly nakonec z dosahu vyhlášky vyjmuty.

Posléze se pamlsková vyhláška dočkala i zmírnění, platného od 1. září 2018. Ministr školství Robert Plaga považoval původní znění vyhlášky za příliš represivní.