Demagog.cz

Jaroslav Kubera
Jaroslav Kubera
Švýcaři chtěli postavit most přes Ženevské jezero, referendum řeklo ano, pak udělali projekt za mnoho milionů švýcarských franků a udělali druhé kontrolní referendum, jestli ano, a to dopadlo ne.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Projekt mostu přes Ženevské jezero byl v roce 1988 voliči přijat a o několik let později odmítnut. Nepodařilo se nám ale dohledat, zdali byl vypracován tak finančně nákladný projekt, jak tvrdí Jaroslav Kubera.

Stavba mostu přes Ženevské jezero se v poslední době opět dostala do povědomí poté, co se v roce 2016 voliči vyslovili v referendu pro její realizaci. Jaroslav Kubera měl však ve svém výroku na mysli pravděpodobně referendum z roku 1988. V tomto referendu bylo taktéž rozhodnuto pro stavbu, ale o osm let později, kdy se rozhodovalo o možnosti výstavby tunelu či mostu, zavrhli voliči obě varianty. Příčinou mohlo být i to, že by stavba byla velkou zátěží pro ženevský rozpočet. Vyšla by totiž přibližně na 1,2 miliardy CHF a stát neměl v úmyslu tento projekt podpořit.

Zda byl mezi prvním a druhým hlasováním zhotoven projekt za mnoho milionů švýcarských franků, není bohužel možné dohledat.