Demagog.cz

Zdeněk Bergman
Zdeněk Bergman
Já jsem s panem Kuberou soupeř i v té komunální politice, byl jsem 4 roky opozičním zastupitelem a navrhl jsem jednu vyhlášku, (...), navrhl jsem zákaz pití alkoholu v některých prostorách města, kde to způsobovalo problémy a obtěžovalo to okolí.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Zdeněk Bergman působí již čtyři roky v komunální politice v opozici. Na zastupitelstvu opravdu předložil návrh vyhlášky o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, text však není zpřístupněn, proto není ověřitelné, jak konkrétně vymezoval prostory.

Zdeněk Bergman je od roku 2014 teplickým zastupitelem. V komunálních volbách v roce 2014 byl zvolen za stranu VOLBA PRO! TEPLICE. Tato strana vstoupila do opozice poté, co uzavřely koalici ODS, ČSSD a TOP 09. VOLBA PRO! TEPLICE se profiluje jako kritická opozice.

Zdeněk Bergman skutečně předložil v půli září 2018 na 23. jednání zastupitelstva návrh (.pdf str. 3) vyhlášky o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Tento návrh byl ale odložen (str. 14). Přesné znění Bergmanova návrhu obecně závazné vyhlášky však není možné z veřejných zdrojů dohledat. Nelze proto ověřit, nakolik vymezuje „některé prostory města“, nebo zda naopak zahrnuje „veřejná prostranství“ jako celek.