Demagog.cz

Zdeněk Bergman
Zdeněk Bergman
V Senátu leží stavební zákon.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

V Senátu momentálně "neleží" žádný návrh stavebního zákona. Vládní návrh zákona, který novelizuje mj. i stavební zákon, pak tento zákon mění jen nepatrně.

Senát momentálně neprojednává žádný návrh zákona postoupený Poslaneckou sněmovnou. Zabývá se pouze několika senátními návrhy zákonů, žádný z nich však není návrhem nového stavebního zákona, ani tento zákon nenovelizuje. Senát doposud neprojednal vládní návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Tímto zákonem se však stavební zákon mění jen nepatrně (.pdf, str. 26), a to tak, že se do § 31 přidávají slova „a mezinárodních smluv".