Demagog.cz

Martin Červíček
Martin Červíček
Výstavbu D11 má na starosti stát, včetně obchvatu Jaroměře. 20 minut Radiožurnálu, 10. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Ředitelství silnic a dálnic (příspěvková organizace Ministerstva dopravy) zajišťuje výstavbu, správu, údržbu a opravy dálnic a silnic I. třídy. Plánovaný obchvat Jaroměře leží na silnici I. třídy I/33 a jeho výstavbu, stejně jako výstavbu dálnice D11, má na starosti stát (ŘSD).

Stát, respektive jím zřízená příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic, zajišťuje výkon vlastnických práv státu k dálnicím a silnicím I. třídy. Základním účelem činnosti ŘSD je zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Plánovaný obchvat Jaroměře má za cíl odklonění trasy silnice I/33 mimo město Jaroměř pomocí přeložky s napojením na dálnici D11. Silnice I/33 je silnicí první třídy, tudíž je její výstavba (stejně jako výstavba dálnice D11) v kompetenci státu (ŘSD).

Zdroj: YouTube.com

Od 1. září je účinná novela zákona 416/2009 Sb., která zahrnula silnici I/33 mezi prioritní stavby celostátního významu, u kterých je umožněn rychlejší průběh vyvlastňovacího řízení a v důsledku i rychlejší průběh výstavby.