Demagog.cz

Ivan Bartoš
Ivan Bartoš
(...) ten tajemník, to není politická osoba, státní tajemník, ta má v danou chvíli plnit to, co mu ten ministr zadá. Interview ČT24, 30. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Pravomoci státního tajemníka jsou stanoveny ministrem. Státní tajemník také plní úkoly, které jsou mu ministrem přímo uloženy.

Dle zákona č. 234/2014 Sb. Zákona o státní službě, § 15:

(1) Služební místo státního tajemníka se zřizuje v ministerstvu a v Úřadu vlády. Státní tajemník má postavení náměstka pro řízení sekce.

(2) Státní tajemník řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a vedoucího služebního úřadu podřízeného ministerstvu.

(3) Státní tajemník dále plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců ve správním úřadu.

Dále Kancelář státního tajemníka v rámci svého předmětu činnosti odpovídá mj. rovněž za zajišťování „potřebných podkladů a příslušných úkonů pro plnění úkolů státního tajemníka v rozsahu odpovědnosti a pravomoci stanovené ministrem vnitra nebo úkolů státnímu tajemníkovi ministrem vnitra přímo uložených."